Stopnie formalne cz. 9

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Nauczyciel pobudzi interes dla nieznanego przedmiotu, jeżeli na początku lekcji określi w kilku słowach cel nauki. Choćby określenie celu uczniowi nie wiele mówiło, wskazuje na szereg wyobrażeń, który ma przygotować w umyśle, albo podnieca go swoją nowością. Jeżeli nauka w jednej lekcji ma kilka celów, wypada za każdym razem odnośny cel zaznaczyć. Cel może wypowiedzieć nauczyciel, albo może go kazać wypowiedzieć uczniowi. Jeżeli lekcja, jak to zwykle bywa, rozpoczyna się od reprodukcji materiału poprzedzającej lekcji, można oznaczyć cel części reprodukcyjnej przez zapytanie się: „o czym była mowa w przeszłej lekcji”?, albo  „czego mieliście się nauczyć na dzisiejszą lekcję” ? Oznaczenie celu lekcji zawiera w takim razie dla uczniów rozkaz cofnięcia w umyśle wszystkich wyobrażeń niepotrzebnych, a przygotowanie treści, o której będzie mowa. Jeżeli zaś nauczyciel zaczyna nowy przedmiot, powinien na to zwrócić uwagę mniej więcej w tych słowach: „w dzisiejszej lekcji pomówimy o tym i o tym”.

Cel powinien być podany materialnie, a nie formalnie, ponieważ interes może wywołać tylko treść, a nie forma. Fałszywym byłoby więc w nauce historii następujące oznaczenie celu: „dzisiaj pomówimy o paragrafie dziesiątym”, lecz trzeba wypowiedzieć treść paragrafu n. p. „dzisiaj pomówimy o wojnach krzyżowych”.