Stopnie formalne cz. 7

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Doświadczenie uczy, że poważną trudność sprawia początek nauki, początek lekcji. Młodzież musi opuścić sferę myśli, którymi się bezpośrednio przed lekcją zajmowała a zwrócić swój umysł ku nowemu zatrudnieniu. Do tego jest potrzebna wola. która się w nauce w dwojaki sposób objawia t. j. jako uwaga i pilność. Czy nauczyciel może z pewnością liczyć na wolę uczniów, a więc na uwagę i pilność? Zdawać by się mogło, że tak jest, bo, jeżeli uczniowie chodzą do szkoły, to można by przypuścić, że mają wolę uczenia się. Ale uczniów nie prowadzi po większej części do szkoły ich własna wola, lecz wola zwyczaju, wola prawa, a wreszcie wola rodziców i starszych. A więc wyrobienie dobrego usposobienia dla nauki w uczących się, wyrobienie woli do nauki, musi wyjść od nauczyciela. Nauczyciel musi chęć przyjęcia wiedzy uczniom swoim narzucić, a czyni to przez nakazanie uwagi i pilności. Młodzież, będąca w wieku wychowawczym, tak dalece przyzwyczajoną jest do rządzenia się wolą starszych, że tego nakazu nie uważa za wkraczanie obcej potęgi w swoje osobiste prawa i upodobania.