Stopnie formalne cz. 5

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

W jednym człowieku jest lepszy, w drugim gorszy materiał na dobrego nauczyciela. Tylko o tyle prawdziwe jest zdanie, że pedagogiem się człowiek rodzi (paedagogus nascitur). Jednakże zręczność uczenia nie ma swego źródła tyle w przyrodzonych zdolnościach, jak raczej w dobrej woli nauczyciela, czyli każdy nauczyciel może się stać dobrym nauczycielem, jeżeli się postara o zrozumienie zasad, na których poznawanie ludzkie, w szczególności młodociane, się odbywa. Zasady te są dość proste i przystępne nawet dla człowieka o słabych zdolnościach. Zrozumienie zasad poznawania daje obserwacja. Dobre nauczycielskie działanie polega na wykonywaniu przepisu: miej rozum i patrz w rozum i jego pracę.

Przeto wyżej przytoczoną sentencję, że pedagogiem trzeba się urodzić, ale się nim nie staje, można równie słusznie odwrócić i powiedzieć, że dobrym pedagogiem człowiek się przede wszystkim staje, lecz nie rodzi (paedagogus fit, non nascitur). Jeżeli do skutecznego nauczania i prowadzenia młodzieży potrzebny jest, jak się pospolicie mówi, takt pedagogiczny, to z tym taktem, jako produktem doświadczenia, przecież nikt nie przychodzi na świat, ale musi go sobie przez mozolną pracę nad swoją osobistością wyrobić.