Stopnie formalne cz. 3

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

W tym uprzedzeniu jest o tyle dużo prawdy i słuszności, że niemieccy pedagodzy, jak to jest ich zwyczajem, zrobili wszystko, aby rzecz samą przez się rozumną i pożyteczną zohydzić niesympatycznymi dodatkami. Odkąd istnieją rozumni ludzie i rozumni nauczyciele, którym zależy na tym, aby uczniowie wiedzę sobie podawaną pojęli, istnieje właściwie to, co nazywamy obecnie formalnymi stopniami nauki. Tysiące myślących nauczycieli używało i używa stopni formalnych, nie zdając sobie z tego sprawy. Możemy więc stopnie formalne nazwać uświadomieniem dobrej nauki. Przebieg takiej nauki nazwano niepotrzebnie stopniami, stopnie zaś same nazwano również niepotrzebnie formalnymi,

rzekomo ponieważ są niezależne od materii czyli treści przedmiotu i ponieważ można podług nich uczyć każdego przedmiotu naukowego, od czytania i pisania do filozofii. Jeszcze więcej sztucznej nomenklatury napotykamy w nazwach poszczególnych stopni. Jeżeli odrzucimy te wszystkie nazwy i spekulatywne umotywowania rzeczy, to, mówiąc o stopniach formalnych, znajdziemy się właściwie na gruncie dobrze znanym każdemu myślącemu nauczycielowi.