Stopnie formalne cz. 21

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Przechodzimy do czwartego stopnia. Młodzież uczy się wiedzy nie od razu, lecz częściowo. Porcje czyli części, w których się wiedzę udziela, nazwaliśmy jednostkami dydaktycznymi. Przez rozdrabnianie wiedzy na jednostki zatraca się u ucznia pogląd na całość. Ażeby przeszkodzić rozćwiartowaniu wiedzy, nauczyciel nie tylko powinien rozumnie dobierać jednostki, ale musi się starać o utrzymanie związku między niemi. Na własną pracę ucznia pod tym względem nie może chyba zawsze liczyć, a przynajmniej powinien usiłowania jego, zmierzające do opanowania całości wiedzy, popierać. Gdyby nauczyciel najstaranniej dobierał jednostki historycznej nauki, a nie starał się ich nigdy ze sobą powiązać, uczniowie jego nie rozumieliby i nie umieliby historii. Nauczyciel, który by uczył poszczególnych czasów czasownika, a nie pomyślał o uchwyceniu w całość nauki koniugacji, nie dałby uczniom zrozumienia koniugacji. Tak więc spada na nauczyciela obowiązek systematyzowania wiedzy, czyli łączenia wiedzy zdobytej w poszczególnych jednostkach metodycznych w jedną większą całość. Korzyść, jaką uczeń przez systematyzowanie odnosi, polega na tym, że uczy się myśleć w pojęciach systematycznych, uwolnionych z więzów konkretnych zjawisk. Tworzenie systemów powinno być pracą ucznia z pomocą i współdziałaniem nauczyciela.