Stopnie formalne cz. 20

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Przystanek, który nauka na tym stopniu tworzy, może być użyty do krótkiego powtórzenia materiału. Nauczyciel, podawszy uczniom nową wiedzę, zatrzymuje się, pyta się, czy wszyscy zrozumieli to, o czym była mowa i dla przekonania się, że tak jest, każe powtórzyć przerobiony materiał. Samo powtórzenie, wypowiedziane przez ucznia innymi słowami, już jest zgłębieniem, jednakże nie wzbudza wielkiego interesu i może się stać w danym razie nudnym. Powtórzenie będzie prawdziwym zgłębieniem wiedzy, jeżeli będzie uchwycone z odmiennego nieco punktu widzenia. I tak przy opowiadającej lekturze albo przy opowiadającym wykładzie nie wielka korzyść powstaje przez powtórzenie treści, tym więcej, że forma, w którą uczeń opowiadanie uchwyci, będzie w większej części wypadków gorsza i niedołężniejsza, niż opowiadanie książki albo nauczyciela. Natomiast przyczyni się do wyjaśnienia każda najmniejsza zmiana w stanowisku opowiadania. Korzystnym sposobem zgłębienia opowiadania jest n. p. zamienienie go na obraz, który się każe opisywać. Jeżeli akcja w opowiadaniu się zmienia, wypada skonstruować więcej takich fikcyjnych obrazów. To wprowadza ożywienie do nauki, a zarazem przyczynia się do pogłębienia jej.

Bardzo skutecznym środkiem zgłębienia wiedzy jest podanie albo uprzytomnienie dyspozycji tego, co się mówiło albo czytało. Dajmy na to, że nauczyciel przeczytał z uczniami ustęp o pożytku roślin, to wywoła lepsze jego zrozumienie, jeżeli spowoduje podział roślin na 1) rośliny, które człowieka żywią, 2) rośliny, które go odziewają, 3) rośliny, które go leczą, 4) rośliny, które sprawiają mu przyjemność swą wonią lub swymi barwami.