Stopnie formalne cz. 18

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Wiedza podana luźno łatwo ginie, wiedza zaszeregowana jest trwalsza, ponieważ jedno wyobrażenie łatwo odnawia drugie obok stojące n. p. łatwo pamiętamy szereg wierszy poetyckiego utworu, zwłaszcza że rytm i rym go ścieśniają, szeregi deklinacyjne i koniugacyjne ułatwiają reprodukcję pojedynczych form, znaczenie wyrazów łatwiej pamiętamy w całych zdaniach, niż, jeżeli się wymaga od nas ich znajomości osobno, daty historyczne kombinujemy, wyjmując je ze znanych sobie szeregów. Z tego spostrzeżenia powinna korzystać nauka i w szeregowaniu upatrywać najkorzystniejszy sposób reprodukowania. A więc unikać trzeba niepotrzebnego rozstrzelenia w traktowaniu jakiegokolwiek materiału. Nauka ma działać szeregami: im więcej różnych szeregów znajduje się w umyśle, tym więcej sposobności do reprodukcji. Otóż drugi akt nauki.

Przez dotychczas opisane dydaktyczne postępowanie ze strony nauczyciela i czynność umysłową ucznia wiedza weszła do umysłu. Na tym nauka mogłaby poprzestać, lecz na tym nie kończy się chyba działanie myślącego nauczyciela. Wiedzę zyskaną wypada zgłębić, dać sposobność uczniowi wyrobienia sobie o niej sądu, a więc przeprowadzić niejako jej uregulowanie w umyśle.