Stopnie formalne cz. 14

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Jednakże, jak niejeden grunt, na którym ma stanąć budynek, musi być dopiero zbadany i zaplanowany, tak też zbadania i poprawienia potrzebuje doświadczenie, mające służyć za podkładkę dla nowej wiedzy. Doświadczenie, którym uczeń rozporządza, może być fałszywe albo niewystarczające. Rzeczą więc nauczyciela zbadać je przez pytania i odpowiedzi, poprawić i uzupełnić, jeżeli się tego okaże potrzeba. Takie przygotowanie gruntu jest potrzebne przy każdej nauce. Jeżeli uczący bez zbadania sfery wiedzy uczniów przypuści istnienie w umysłach jakiegoś zasobu wiadomości, na którym chce w dalszej nauce budować, może się łatwo zdarzyć, że się w swoim przypuszczeniu omyli.

Każda nauka musi się rozpoczynać od rzeczy znanych i posuwać ku nieznanym. U ludzi dorosłych łatwiej się można spodziewać, że swoje masy wyobrażeń zastosują do nowych wyobrażeń, przeciwnie nauczyciel, uczący niedorosłych, wtedy uczy przystępnie, kiedy w tym umysłowym procesie nie wymaga wielkiej samodzielności ucznia, ale sam ze świadomością powoduje połączenie istniejących już w umyśle wyobrażeń z nowymi. Na sztuce zrozumienia sfery doświadczenia swych uczniów, na sztuce przygotowania tego doświadczenia dla nowej wiedzy polega przystępność nauki.