Rozkład nauki cz. 7

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja humanistyczna, edukacja humanitarna, edukacja i medycyna, edukacja informatyczna, edukacja inkluzyjna

Pracę ucznia nauczyciel może ułatwić, ale nie może jej zupełnie wziąć na siebie. Uczeń bierny, bez woli, a więc bez uwagi i pilności, nie korzysta z nauki nawet przy najlepszym nauczycielu, jak to drastycznie wyraża znane polskie przysłowie. Jeżeli dobry nauczyciel jest szczęściem dla ucznia, to równie słusznie można powiedzieć, że dobry uczeń jest szczęściem dla nauczyciela, ponieważ ułatwia mu pracę nauczycielską. Nasz pierwszy teoretyk pedagogiczny, Erazm Gliczner, zapatruje się nieco płytko i materialnie na stosunek ucznia do nauczyciela, bo robi z niego kwestię pieniężną, radząc rodzicom drogo opłacać nauczyciela, aby zyskać dla syna dobrą naukę. W każdym razie nauczyciel jest pośrednikiem kształcenia się ucznia.

Pośrednictwo to w najogólniejszym znaczeniu jest dwojakiego rodzajua. Albo nauczyciel przedkłada uczącemu się wiedzę, zostawiając troskę o zrozumienie i nauczenie się jemu samemu. Jest to sposób kształcenia, który nazywamy wykładaniem, a zastosowuje się go w uniwersytetach, politechnikach, szkołach zawodowych, słowem tam, gdzie się ma do czynienia z uczniami, którzy już przeszli wstępne wykształcenie. Dla tego nazywa się ich dla odróżnienia zwykle słuchaczami. Nauczyciel uniwersytecki stoi właściwie poza wiedzą, którą słuchaczom swoim wy — czyli raczej przedkłada. Ich rzeczą przyjąć ją i obrócić na swój pożytek.