Rozkład nauki cz. 6

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja innowacja, edukacja integracyjna, edukacja inwestowania, edukacja językowa, edukacja językowa w przedszkolu

Polacy z innych zaborów z podziwem spoglądali na to samokształcenie swych rodaków. Ale samokształcenie nie przestaje być samouctwem i uczestniczy w ujemnych skutkach tego sposobu kształcenia. Człowiek, który się sam kształci, rzadko zdobyć się może na objęcie całości zagadnień naukowych, ponieważ nie ma nikogo, który by mu w przystępnej formie takiej syntezy mógł udzielić.

Czytając więc książkę, nie ma dla jej treści gotowego miejsca w umyśle i trudno mu ocenić jej wartość. Im skrajniejsze i jaskrawsze autor wypowiada zapatrywania, tym łatwiejszy oddźwięk treść książki zwykle znajduje w umyśle samokształcącego się. Nie znając dokładnie historii omawianego zagadnienia, nie wie nieraz, że ono już jest osądzone w przeszłości, i to osądzone ujemnie.

Jego wiedza obraca się często w ostatecznościach i nie jest zrównoważoną. To są ujemne strony samokształcenia, za które odnośna jednostka nie jest odpowiedzialną, bo one są przywiązane do tego sposobu uczenia się. Samokształcenie jest więc wyjątkową formą nauki, której jednostki i całe społeczeństwa tylko w wyjątkowych razach muszą się chwytać.

Praca dydaktyczna dotyczy dwóch czynników, równie czynnych i równie ważnych tj. ucznia i nauczyciela. Nauczyciel uczy, ale nie bierze na siebie pełnej odpowiedzialności za skutek swej nauki, bo uczyć się musi kształcąca się jednostka przez własne natężenie.