Rozkład nauki cz. 5

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja klasyczna, edukacja konsumencka, edukacja kulturalna, edukacja kulturowa, edukacja laktacyjna

Ta forma kształcenia wyryła bardzo wybitny ślad na kulturze ówczesnych ludzi. Służba dworska ustała w drugiej połowie osiemnastego wieku, kiedy dwory magnackie przekształciły się na modłę zagraniczną.

Ale wróćmy do dzisiejszych czasów. Na kształcenie o własnych siłach skazane są nieraz całe społeczeństwa, którym władza rządowa narzuca wstrętne formy kształcenia i nie pozwala rozwijać się w duchu narodowym.

Nie pozostaje członkom takich społeczeństw nic innego, jak kształcić się o własnych siłach. Dzieje się to zwykle przez łączenie się w związki, nieraz tajne, i przez uczenie się z książek, zwykle obcymi językami pisanych, albo tłumaczonych. Taki sposób kształcenia wymaga sporego zasobu energii, która przy normalnych warunkach byłaby niepotrzebną i mogłaby na coś innego być użytą. Przykład kształcenia o własnych siłach znajdujemy w społeczeństwie polskim pod zaborem rosyjskim. Rozpoczęły tę pracę oświatową na początku przeszłego wieku w Wilnie tajne towarzystwo Filomatów i związki, które przez nich zostały powołane do życia, a więc Promienistych, Przyjaciół, Filaretów i Filantropistów. Po przerwie spowodowanej powstaniem listopadowym ta sama dążność wystąpiła w innej formie. Za naszych czasów kształcenie własne w zaborze rosyjskim odbywało się przez czytanie książek, osobno w tym celu wydawanych.