Rozkład nauki cz. 4

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja liberalna, edukacja małego dziecka, edukacja matematyczna, edukacja medialna, edukacja medyczna

Służba dworska była tak dalece przystosowaną do dawniejszej szlachecko-polskiej kultury, że pomimo poważnych wątpliwości, jakie taka forma wychowania wzbudzać musi, nie znajdujemy w całej naszej ówczesnej literaturze przeciwko niej słowa sprzeciwu. Co najwyżej czytamy napomnienie, aby ojciec był ostrożnym w wyborze dworu i oddawał syna pod opiekę tylko pana zacnego i cnotliwego (Opaliński, Starowolski). Jak w naszych czasach rozumie się samo przez się, że chłopiec z wyższych warstw społecznych po wstępnym wykształceniu przechodzi do wyższej szkoły, tak dawniej młodzież przechodziła do dworu. Krasicki w Panu Podstolim nazywa służbę dworską wprost szkołą. Ale była to szkoła samouków. Młodzież dworska kształciła się przysłuchiwaniem się rozmowom starszych i przyglądaniem się temu, co się na dworze działo. Na dworach magnackich bywali rozmaici ludzie, nieraz inteligentni i uczeni, a sposobności do rozmów i dysput nie brakło, bo szlachta polska była nadzwyczaj towarzyska i chętnie rozmową się zabawiała. Tak więc młodzież dworska miała niejedną sposobność do kształcenia się, ale nie było ono systematyczne, a tym mniej książkowe, lecz dorywcze.