Rozkład nauki cz. 3

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja międzykulturowa, edukacja muzyczna, edukacja muzyczna w przedszkolu, edukacja na odległość, edukacja narodowa

W dalszym rozwoju może nawet z takiem wykształceniem połączyć się wykształcenie książkowe przez własną nad sobą pracę. Człowiek, który wykształcenie zawdzięcza sobie samemu, nazywa się samoukiem. Wykształcenie w ten sposób zdobyte ma pewną wartość i świadczy chlubnie o sile woli odnośnej jednostki, ale narażone jest na niebezpieczeństwo jednostronności. Samouk odbija zawsze od człowieka kształconego podług świadomego planu. Jego wykształcenie jest zależne od książek, które mu przypadkiem wpadły w ręce i od wpływów, na które przypadkiem był wystawiony. Tej niekorzyści nie równoważy korzyść, że łatwiej mu usunąć się z pod wpływu utartych w pewnej nauce zapatrywań i zająć wobec nich samodzielne stanowisko. Przeto nie bez słuszności przyzwyczailiśmy się z wyrazem samouctwo łączyć pojęcie kształcenia niesystematycznego, dorywczego, przypadkowego.

Pod kategorią samouctwa trzeba podciągnąć dawniejszy sposób kształcenia szlachty polskiej. Mamy tu na myśli wychowanie dworskie, które w żadnym innym kraju i narodzie nie było tak rozpowszechnione, jak w polskim. Oddawano młodzież do dworu na służbę, ale ta służba była zarazem wychowaniem i wykształceniem. Drażliwa pozornie na równość szlachta polska nie widziała w takiej służbie nic sobie ubliżającego i hańbiącego, tym więcej, że pan przyjmował nieraz na służbę młodzieńca, u którego rodziców w młodości sam służył.