Rozkład nauki cz. 25

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Droga, którą prowadzimy młodzież, nie zgadza się- tak dalece z drogami, którymi szła ludzkość, abyśmy jako wychowawcy nie mogli mieć swoich odrębnych celów i upodobań.

Przypuściwszy, że wychowanie jest skróconym powtórzeniem historii, skrócenie to robimy my jako wychowawcy w myśl własnych ideałów, które nam przyświecają. Przeto odmawia Willmann historii prawa dyktowania przebiegu wychowania jednostkowego. Kształcąc młodzież na kulturze dzisiejszej, która przecież nie powstała sztucznie, lecz zawiera w sobie powtórzenie i streszczenie poprzednich stopni kultury, dajemy jej tym samem zrozumienie przeszłości.

Pomijamy inne pomysły rozkładów naukowych, w których wykonalność sami ich twórcy chyba nie wierzyli i nie wierzą. Do takich należy n. p. rozkład skonstruowany przez znaną szwedzką autorkę, Ellenkey, mający wejść w życie dopiero za kilka wieków, a przeznaczony dla nad-ludzi. Autorka złożyła go w swej bardzo rozpowszechnionej książce p. t. Stulecie dziecka.