Rozkład nauki cz. 22

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Takimi koncentrującymi środowiskami dla początkującego wykształcenia są według niego: bajki, baśnie, historia Robinsona Crusoe, historia biblijna patriarchów. Dla wyższego wykształcenia najniższy stopień tworzy w jego systemie lektura Odysei, następuje lektura Herodota, Anabazis, Liwiusza i t. d. Stopniom świeckim odpowiadają stopnie religijne, a więc Odysei czasy żydowskich sędziów, Herodotowi i Anabazis czasy królów z rodu Dawida, Liwiuszowi historia Chrystusa i t. d. Ziller odwraca więc porządek łaciny i greki na grekę i łacinę, ponieważ historycznie literatura grecka jest rychlejsza niż łacińska.

Tymczasem cała zasada Zillera jest sztucznym i dla tego niesympatycznym usiłowaniem przeprowadzenia historycznego rozkładu w miejsce naturalnego. Bo naturalny porządek polega na tym, że wychowująca się jednostka poznaje najprzód najbliższe otoczenie za pomocą doświadczenia i obcowania, popartego i zgłębionego przez naukę wstępną, a dopiero potem budzi się w niej interes wyższy, historyczny. Stąd też literatura rzymska z językiem łacińskim, jako bliższa teraźniejszości, jest nam bliższą niż grecka, chociaż historycznie i ze względu na wewnętrzną wartość greckiej trzeba by przyznać pierwszeństwo.