Rozkład nauki cz. 2

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja nieformalna, edukacja niepełnosprawnych, edukacja o bezpieczeństwie, edukacja o ochronie środowiska, edukacja o prawach człowieka

Jeżeli się więc mówi o wychowawczej nauce, to tym samem przyjmuje się oddziaływanie drugiej osoby dorosłej, odpowiednio uzdolnionej do udzielania nauki, czyli przyjmuje się pośrednictwo nauczyciela. Kształcenie przez nauczyciela jest tak dalece związane z pojęciem kształcenia, że nauka bez nauczyciela uchodzi za coś niesystematycznego i nienormalnego.

A nauka taka rzeczywiście istnieje. Człowiek bardzo wielu rzeczy uczy się sam bez świadomego przyczynienia się drugiej osoby. Doświadczenie i obcowanie dostarczają mu mas wyobrażeń, które rozszerzają jego duchowy widnokrąg i mogą nawet wywołać w jego umyśle pewną siłę, czyli dać mu pewien stopień formalnego wykształcenia. Zdarza się nieraz, że człowiek z pomyślnym napięciem umysłowem przez pilne wyzyskiwanie obserwacji i doświadczenia, jako też przez obcowanie z ludźmi, dochodzi do pomyślnego rozwoju umysłowego, który dawniej nazywano dowcipem, a obecnie nazywa się sprytem. Z uznaniem dla takiego samodzielnego rozwoju łączy się zwykle żal, że człowiekowi odnośnemu nie było danem przejść rzeczywistego wykształcenia.