Rozkład nauki cz. 19

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Przez oddanie pracy redakcyjnej w ręce drugiego czynnika rozkłady stają się często rozkładami na papierze, odbiegającymi bardzo daleko od faktycznego ich wykonania.

Wspólność naukowej kultury i doświadczenia dydaktycznego wytworzyła pewne stałe formy rozkładu we wszystkich krajach. Jeżeli zaś w szczegółach znachodzą się pewne różnice, to dotyczą one najczęściej zagadnień niezasadniczych albo są spowodowane odrębną tradycją.

Z tym wszystkim w dzisiejszych czasach przy bardzo ożywionej wymianie doświadczeń kulturalnych panuje widocznie dążność uniformowania rozkładów naukowych. To też wzorują się one chętnie na sobie, jednakże tak, że zachowują zwykle swoją indywidualność, opartą na

indywidualnej potrzebie albo tradycji. Najradykalniej odbijają od wspólnego typu rozkłady naukowe w społeczeństwach nowych, nie wiązanych tradycją. Zapożyczanie się co do rozkładów od wzorów obcych musi być przeprowadzone z wielką oględnością, bo obcy rozkład wytwarza obce podłoże dla umysłowości społecznej.

Niezależnie od oficjalnych zarządzeń rozkład nauki może być albo postępujący albo cykliczny. W dawniejszych czasach panowała w nauczaniu dążność posuwania się od przedmiotu do przedmiotu, a więc z każdym rokiem szkolnym, albo półroczem, rozpoczynano nowy przedmiot.