Rozkład nauki cz. 18

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Na mocy statyki, propedeutyki i koncentracji dydaktycznej przychodzi do skutku rozkład nauki. Jest on podziałem całego materiału naukowego na pojedyncze przedmioty naukowe z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na naukę, wieku wychowanków, a przy nauce prywatnej także indywidualności ucznia. Zasadniczo każde kształcenie może skonstruować rozkład naukowy podług wymienionych względów. Jednakże odkąd państwo wzięło w swe ręce wykształcenie i unormowało je przez egzamina i łączące się z nimi uprawnienia, o swobodnym rozkładzie nauki podług indywidualności uczniów albo nauczycieli mowy być nie może. Troskę o rozkład wzięło na siebie wyłącznie państwo, normując naukę na mocy doświadczeń podsuwanych przez sfery nauczycielskie, a po części pod wpływem opinii publicznej. W ten sposób powstały w poszczególnych krajach rozkłady pod tytułami Zarysów, Instrukcji, Planów. Z poprzednich wywodów wynika, że do redagowania owych rozkładów powołani są przede wszystkim praktyczni dydaktycy, którzy, znając dokładnie potrzeby i patologię kształcenia, najlepszy mają pogląd na wykonalność rozkładu, a dopiero w drugiej linii zawodowi uczeni.