Rozkład nauki cz. 17

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Nie mogąc ich ściśle koncentrować, trzeba je godzić przynajmniej ze sobą, aby sobie wzajemnie nie zawadzały. Usunięcie rozdźwięku w wiedzy w zawodowym kształceniu można pozostawić trosce kształcącej się jednostki, ale wychowawcze kształcenie nie powinno, ile możności, do rozdźwięku dopuszczać, a, jeżeli go nie można usunąć, lepiej odnośne partie wiedzy z nauki wypuścić. Tym więcej potrzebna jest koncentracja w przedmiotach do siebie treścią i intencją zbliżonych. Wyobrażenia, które z dwóch albo trzech stron wchodzą do umysłu, silniej w nim się rysują, niż wyobrażenia z jednej strony wchodzące, podobnie jak umysł lepiej przyjmuje wrażenia, które za pomocą dwóch albo trzech zmysłów do niego się dostają, lub silniejszą wiarę wzbudza w nas wiadomość z rozmaitych pochodząca źródeł. Koncentracja jest trzecim czynnikiem, który przy rozkładzie naukowym domaga się uwzględnienia. Przez stosowne dobranie materiału naukowego można działanie jej podnieść. O koncentracji pomówimy zresztą osobno w następującym ustępie.