Rozkład nauki cz. 16

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Trzecia czynność dydaktyczna, potrzebna przy rozkładzie nauki, jest więcej dodatnią. Stara się ona usuwać wszystko, coby mogło spowodować rozluźnienie szeregów wyobrażeń. Jej dążnością jest przez szukanie łączności między szeregami i uzupełnianie ich pracować w kierunku skonsolidowania wiedzy. Nazywamy ją koncentracją dydaktyczną. Koncentracja strzeże, aby nauka poszczególnych przedmiotów nie tworzyła odrębnych dla siebie szeregów, lecz aby między szeregami utrzymywaną była, o ile treść na to pozwala, ciągła łączność. Przez to spodziewa się osiągnąć ściślejsze zwarcie się szeregów.

Punktów stycznych każda nauka ma bardzo wiele, trzeba je tylko dla celów dydaktycznych wyzyskać. Każda nauka, czy to języków, czy matematyki, czy historii powinna korzystać z każdej łączności z innymi przedmiotami, powinna, jak Lessing mówi, przezierać do innych nauk i z nich czerpać na odwrót potwierdzenia treści, którą sama daje.

W każdym kształceniu znajdują się przedmioty, które, jak o tym poprzednio była mowa, nie łączą się ze sobą, a nawet stają do siebie we wrogiem poniekąd stosunku.