Rozkład nauki cz. 15

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: ćwiczenia nauka czytania, ćwiczenia nauka pisania, ćwiczenia nauka pływania, edukacja 1-3, edukacja 2 latka

Rozkład powinien uwzględnić potrzeby nauki, o ile dotyczą jej stopniowania. Nie można dziecka uczyć pisać, które nie umie jeszcze czytać, a przynajmniej trzeba czytać i pisać uczyć równocześnie. Kto się nigdy nie uczył rachunków, tego arytmetyki nie można zacząć uczyć od mnożenia, lecz trzeba rozpocząć od dodawania, którego szczegółową częścią jest mnożenie. Im ściślejszy jest związek nowej wiedzy z zasobem myśli już w umyśle tkwiących, tym pewniejszy wynik nauki. Jeżeli słyszymy skargi, że uczniowie w wyższym gimnazjum nie mogą sobie rady dać z lekturą łacińskich i greckich autorów, to odpowiedzialność za to spada na naukę języków starożytnych na niższym stopniu. Nauka, nie opierająca się na wiedzy stanowiącej już pewną własność umysłu, jest wprost niemożliwą. Każda nauka łączy się z poprzedzającą i stanowi zarazem stopień przygotowawczy dla następnej. Tą stroną rozkładu naukowego zajmuje się propedeutyka dydaktyczna.

Statyka i propedeutyka wyznaczają rozmiary nauki: statyka przez pouczenie, co powinno być przedmiotem nauki obok siebie, propedeutyka, czego trzeba uczyć po sobie. Ponieważ jedna i druga robią przez determinację z umiejętności, która nie zna granic, wiedzę szkolną, dla tego czynność ich jest przeważnie ograniczającej, negatywnej natury. Dają one receptę, czego, ile i w jakim porządku wypada uczyć, aby osiągnąć zamierzony skutek t. j. wykształcenie umysłowe.