Rozkład nauki cz. 13

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja 6 latki, edukacja alternatywna, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja artystyczna, edukacja bezpieczeństwa

Do zawodów, do których młodzież może przejść po skończeniu niższego gimnazjum, lepiej przygotowują wszelkie inne szkoły o kierunku realnym, ponieważ dają więcej pozytywnej wiedzy, przydatnej wprost do życia. Za anachronistyczny przeżytek trzeba uważać, że w Austrii wymaga się świadectwa z ukończonych czterech klas gimnazjalnych dla tzw. pod urzędników, co powoduje nieraz ludzi osiwiałych do poddania się egzaminowi z wiedzy dla pod urzędników zupełnie nieprzydatnej tj. łaciny i greki. Za równie niekorzystne trzeba uważać przykrawanie z tego powodu rozkładu naukowego niższego gimnazjum, aby stworzyć z niego całość zaokrągloną, podczas gdy niższe gimnazjum jest właściwie tylko przygotowaniem propedeutycznym dla wyższego. Przez traktowanie przedmiotów w ciągłości przez cały czas kształcenia zyskujemy tę korzyść, że przez ciągłe pogłębianie nauki możemy wywoływać coraz więcej interesów. Zresztą już ojciec praktycznej dydaktyki Kwinty lian zauważył, że kształcenie równoczesne na kilku przedmiotach nie tylko nie jest zawadą dla nauki, ale owszem podnietą.