Rozkład nauki cz. 1

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja obronna, edukacja obywatelska, edukacja online, edukacja osób niepełnosprawnych, edukacja osób starszych

Wszystko, co się dotychczas o działaniu nauki powiedziało, nie jest tyle przywiązane do przedmiotów naukowych samych, ile do sposobu obchodzenia się z nimi.

Wiedza jest tylko do pewnego stopnia pokarmem, który daje siłę duchowi ludzkiemu. Jak pokarm wtedy tylko działa prawdziwie pokrzepiająco i ożywczo, skoro jest stosownie dobrany, skoro jest podany w stosownej ilości i chwili i ze stosownym przyrządzeniem, tak też i wiedza potrzebuje podobnej zewnętrznej pomocy. Przedmioty naukowe same przez się nie dają jeszcze ani szlachetnego sposobu myślenia, ani silnej i moralnej woli, ani wykształcenia umysłowego. Są ludzie, których nazywamy chodzącymi encyklopediami, a którym pomimo tego braknie prawdziwego zrozumienia wiedzy. Wiedza, która ma się stać pokarmem dla ducha, potrzebuje osobnego przyrządzenia i wprawnej ręki, która by z rozwagą oddała ją w posiadanie młodym umysłom. Aby wiedza nie zalegała umysłu jako bierna masa, lecz aby się stała czynną siłą, musi być doprowadzoną do umysłu prawowicie, podług świadomego planu i ze zrozumieniem psychologicznych dyspozycji wychowanka. Jest to tym potrzebniejsze, że kształcenie przypada na wiek człowieka, w którym sam sobą rozporządzać nie może, w którym potrzebuje obcej pomocy człowieka dorosłego.