Cel nauki cz. 5

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Zastanowienie się nad tymi objawami było nam potrzebne, aby nas doprowadzić do przekonania, że cel nauki nie jest tak prosty, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wydawać, lecz że możliwych jest kilka celów równoległych, których harmonijne osiągnięcie daje dopiero wyższą wykształconą osobistość. Nauka niekoniecznie potrzebuje się trzymać jednego celu, a ignorować wszystkie inne, lecz […]

Cel nauki cz. 4

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Umysł wykształconej jednostki przepełnionym być może wyobrażeniami naukowymi, które nie mogą się zaostrzyć i objawić na zewnątrz jako silna wola. Co gorsze, przy całym wykształceniu spotykamy charaktery wprost niemoralne, tym podlejsze, że nie można ich usprawiedliwić niewiadomością. Zdarza się nawet, że ludzie wykształceni wiedzę pozyskaną przez naukę wyzyskują w celach moralnie złych, tak że można […]

Cel nauki cz. 3

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Wykształcenie piętnuje zwykle człowieka jako istotę wyższą, uszlachetnioną, o silnym charakterze. Przypuszcza się zwykle, że wiedza, którą człowiek wykształcony zyskał, stała się dla niego nie tylko nabytkiem, którym się może posługiwać na zewnątrz, lecz że zamieniła się pod niejednym względem na siłę. Tak też jest bardzo często. Wiedza daje podniosłość ducha, obcowanie w krainie abstrakcji […]

Cel nauki cz. 2

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Wykształcenie światowe polegało na powierzchownej znajomości t. zw. siedmiu sztuk wyzwolonych, stanowiących t. zw. encyklopedyczną wiedzę. Stałe i głębsze zajmowanie się jedną z tych siedmiu nauk dawało wykształcenie uczone. Żydowski filozof Mikołaj z Damaszku, który żył za czasów cesarza Augusta, przyrównał uczonego do podróżnika, który w jednym mieście zatrzymuje się tylko na obiad, w drugim […]

Cel nauki cz. 1

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Ażeby zrozumieć cel nauki, wypada naprzód rozważyć? jak ona oddziaływa faktycznie na ludzi, bez względu na to, jak oddziaływać powinna. Nauka daje t. zw. wykształcenie, które w wyższym stopniu nazywa się także inteligencją. Co rozumiemy przez człowieka wykształconego ? Za wykształconego uchodzi człowiek, który rozporządza obszerną wiedzą z rozmaitych dziedzin naukowych. Jego wiedza nie jest […]