Artykulacja nauki cz. 9

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
W nauce przyrody wypada przerobić jednolitą grupę zjawisk. Jeżeli materiał za wielki, można przejść główne rzeczy, a szczegóły uzupełnić przy reprodukowaniu w następnej lekcji. Utwór literacki z wypisów wypada, ile możności, w lekcji przerobić w całości, choćby nieraz przechodził zwykłą miarę. Przy utworze większych rozmiarów można na razie ograniczyć się do powierzchownego poznania, a dokładniejsze […]

Artykulacja nauki cz. 8

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Dalsza praca polega na utrzymaniu związku między jednostkami, na tworzeniu kompleksu grup czyli systematyzowaniu. Każda nowa jednostka powinna się ściśle łączyć z poprzedzającą. Nauczyciel, który by tylko operował jednostkami, a nie utrzymywał między niemi przez powtarzanie i ciągłe odnoszenie się do poprzednio przerobionego materiału łączności, agregowałby, nie dając zrozumienia całości, co przecież musi być celem […]

Artykulacja nauki cz. 7

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pierwsze myśli wykładu słuchacze przyjmują bardzo dobrze, lecz skoro wykład nie stara się w nich utrzymać przeglądu tego, co weszło do umysłów i bez artykulacji postępuje chyżym krokiem naprzód, nastaje chwila, że słuchacze tylko z nadzwyczajnym wysiłkiem idą w ślad za słowami mówcy, aż w końcu, nie mogąc opanować nawału myśli, zniechęceni przestają przyjmować to, […]

Artykulacja nauki cz. 6

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauczyciel musi więc przestrzegać artykulacji nauki. Materiał nauki, który ma być przedmiotem lekcji, winien stanowić zaokrągloną i zamkniętą w sobie całość. Większą partię wiedzy zdobywa się w ten sposób, że do wyobrażenia już w umyśle istniejącego albo świeżo wywołanego dołącza się cały szereg nowych wyobrażeń. Doświadczenie uczy nas, że im mniej tych wyobrażeń, tym łatwiej […]

Artykulacja nauki cz. 5

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Naturalną jednostką w kształceniu jest lekcja, którą nauczyciel z uczniami odbywa. Lekcja jest właściwym, choć nie jednym, polem działania nauczyciela, ale lekcja jest zarazem dla uczniów właściwym, choć nie jedynym, miejscem kształcenia się. Przypomina ona ucztę, w której nauczyciel jest gospodarzem, a uczniowie zaproszonymi gośćmi. Jako czynnik działający nauczyciel nadaje ton lekcji. Jego rzeczą przygotować […]

Artykulacja nauki cz. 4

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nieraz spotkać się można z taką praktyką, że nauczyciel uczy w nieprzerywanym i nie cząstkowanym przebiegu, materie naukowe łączą się ze sobą w czasie, ale nie co do treści. Jeżeli nauczyciel robi przestanki, to zależą one nie od świadomego cząstkowania materiału naukowego, ale od czasu przeznaczonego na lekcję. Materiał nauki przerywa w miejscu, w którym […]

Artykulacja nauki cz. 3

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Wybór jednego i drugiego należy wyłącznie do nauczyciela. Instrukcje, zarysy i plany nie wiele mu pod tym względem mogą dostarczyć wskazówek. Jego wiedza dydaktyczna, jego zręczność i doświadczenie dydaktyczne stanowią niezbędny do wykonywania pracy dydaktycznej warunek. Jego rzeczą wiedzę, której ma uczyć, podzielić na takie części, aby cząstkowanie tego, co stanowi całość, nie wpłynęło ujemnie […]

Artykulacja nauki cz. 2

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Na tym polega trudność zawodu nauczycielskiego, w którym więcej niż w każdym innym zawodzie jest miejsce równie dobrze dla artysty, jak dla partacza. Rozkład staje się żywotnym dopiero przez wykonanie. Przeto punkt ciężkości kształcenia spoczywa w nauczycielach, w ich codziennej, mozolnej i drobiazgowej pracy, a wszelkie inne względy, działające w kształceniu, są rzeczą poboczną. Ta […]

Artykulacja nauki cz. 1

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Z wyżyn ogólnych zasad rozkład naukowy zniża się do coraz dokładniejszych szczegółów, dzieli naukę na lata i stopnie, zwane klasami, lata na półrocza, miesiące i tygodnie. W dalsze szczegóły rozkład się nie zapuszcza i na tym czynność jego zwykle się kończy, lecz nie kończy się praca dydaktyczna. Owszem, ona się właściwie dopiero na tym miejscu […]

Koncentracja cz. 12

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z tego wydedukowano w szkole nowo-herbartczyków jednostronną koncentrację i wymyślono naukę usposobienia. W lipskiej wzorowej szkole istniało ośm przedmiotów na poszczególne lata nauki, koncentrujących w sobie naukę, a ponieważ spodziewano się po nich oddziaływania na usposobienie, nazwano je przedmiotami usposobienia (Gesinnungsstoffe). Przeciwko takiej ścisłej koncentracji powstała jednak opozycja w obrębie samej szkoły herbartowskiej. Wybór bowiem […]