Stopnie formalne cz. 6

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Zwłaszcza prowadzenie kształcenia zbiorowego wymaga osobnych studiów i wielkiego obycia. Najzdolniejsi ludzie czują się bezradnymi wobec wymagań połączonych ze zbiorową nauką. Charakterystyczne jest zniechęcenie, które ogarnęło Mickiewicza w wykonywaniu nauczycielskiego zawodu, a przecież pracował wśród warunków dość łatwych, bo uczniów, czyli, jak się wyraża, żmudzkich głów, było w szkole kowieńskiej nie wiele. Uczyć równocześnie większą […]

Stopnie formalne cz. 5

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
W jednym człowieku jest lepszy, w drugim gorszy materiał na dobrego nauczyciela. Tylko o tyle prawdziwe jest zdanie, że pedagogiem się człowiek rodzi (paedagogus nascitur). Jednakże zręczność uczenia nie ma swego źródła tyle w przyrodzonych zdolnościach, jak raczej w dobrej woli nauczyciela, czyli każdy nauczyciel może się stać dobrym nauczycielem, jeżeli się postara o zrozumienie […]

Stopnie formalne cz. 4

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Jest to spostrzeżenie stare jak świat, że działalność nauczycielska w nauczaniu jest rozmaita. Jeden nauczyciel umie choćby najtrudniejsze problemy wiedzy wyłożyć uczniom przystępnie, tak że nauka nie sprawia im żadnych trudności i staje się dla nich miłą zabawą, drugiego nauczanie postępuje tępo, pomimo wszelkich jego wysiłków i kończy się bardzo marnymi wynikami. O pierwszym mówi […]

Stopnie formalne cz. 3

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
W tym uprzedzeniu jest o tyle dużo prawdy i słuszności, że niemieccy pedagodzy, jak to jest ich zwyczajem, zrobili wszystko, aby rzecz samą przez się rozumną i pożyteczną zohydzić niesympatycznymi dodatkami. Odkąd istnieją rozumni ludzie i rozumni nauczyciele, którym zależy na tym, aby uczniowie wiedzę sobie podawaną pojęli, istnieje właściwie to, co nazywamy obecnie formalnymi […]

Stopnie formalne cz. 2

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Stopnie formalne nie cieszą się w kołach pedagogów naszych wielką popularnością. Jedni jako wymysł niemiecki z góry skazują je na potępienie. Inni chcieliby się może zapoznać z tą rzekomą nowością dydaktyczną, ale odstraszają ich abstrakcyjne wyrażenia i zbyt spekulatywne i zawiłe traktowanie sprawy, właściwie dość prostej i zrozumiałej. Ale zawiłość ta nie jest winą stopni […]

Stopnie formalne cz. 1

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przez omówienie jednostek metodycznych doszliśmy w rozpamiętywaniu ogólnej dydaktyki do samej techniki uczenia t. j. do sposobu, w jaki wiedza z umysłu nauczyciela przelewa się niejako w umysły młodzieży. Jeżeli dotąd zajmowaliśmy się przeważnie tym, czego się uczy t. j. przedmiotami naukowymi, teraz wypadnie nam zwrócić uwagę na samą czynność uczenia, wychodzącą od osoby uczącej […]

Artykulacja nauki cz. 13

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Niechaj to jednak będą wyłącznie wypadki, w których t. zw. vis maior odgrywa rolę czynnika niweczącego zamiary nauczyciela. Zresztą lekcja powinna być doprowadzoną w odpowiednim nastroju do zamierzonego celu. Wszelkie administracyjne sprawy, nieraz nieodzowne, wypada przełożyć na początek lekcji, aby nie przerywały jej toku. Zarząd szkolny dobrze postąpi, jeżeli usunie wszelką możność przerwania lekcji. Przy […]

Artykulacja nauki cz. 12

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Jeżeli nauczyciel bez należytego ugrupowania uczy przebiegu tej wojny, to po umysłach młodzieży przesuwa się cały szereg wypadków, z których jeden może silniej, drugi słabiej zarysowuje się w pamięci i wyobraźni, dopiero ścisłe ugrupowanie ułatwia objęcie całości. Na tle więc większej jednostki powinny powstać mniejsze i coraz mniejsze. Jednostki te wypadnie stosownie do czasu, którym […]

Artykulacja nauki cz. 11

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przy lekturze utworu dramatycznego tempo może być powolniejsze, ponieważ uczniowie treść po większej części znają albo się jej domyślają. Interes w dramacie przywiązany jest raczej do charakterów i sytuacji niż do rozwoju akcji. Stąd dobieranie jednostek jest przy czytaniu dramatu łatwiejsze. Przez dalsze dzielenie materiału przy lekturze w obrębie jednostki metodycznej otrzymuje się tzw. dyspozycję […]

Artykulacja nauki cz. 10

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Jednostka utworu o treści opowiadającej będzie dobrze dobrana, jeżeli uczniowie po przeczytaniu treść jej będą mogli z łatwością ściągnąć pod stosowny tytuł. Podzielmy na jednostki początek szóstej księgi Iliady, przy czym opuszczamy drobne partie, stojące z właściwą akcją w luźniejszym związku, jak to nieraz czynią wydania szkolne. Pierwsza lekcja: trzy pojedynki tj. Aiaxa z Akamantem, […]