Nauka wywodząca cz. 4

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauka historii posługuje się w znacznej części metodą przedstawiającą, ale operowanie faktami historycznymi, zyskanymi w nauce przedstawiającej, jest rzeczą nauki wywodzącej. Przez naukę historii zyskuje uczeń chronologiczne szeregi historycznych faktów, które idą obok siebie. Tych szeregów jest z czasem bardzo wiele, ilość ich wzrasta z rozwojem nauki. Ale nauka nie może zadowolić się tym, że […]

Nauka wywodząca cz. 3

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Zróbmy teraz przegląd zastosowania nauki wywodzącej w obrębie poszczególnych przedmiotów naukowych. Nauka językowa rozpoczyna się przeważnie metodą objaśniającą i przedstawiającą, ale bardzo rychło, czy to w języku ojczystym chcemy wyrobić uświadomienie ortograficzne i gramatyczne, czy to w nauce obcych języków uczymy gramatyki i wyrazów, czy to gramatykę i wiedzę leksykalną wyłuszczamy z lektury, przechodzimy do […]

Nauka wywodząca cz. 2

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Zanim nauka przez kombinowanie posunąć się może do tworzenia abstrakcyjnego pojęcia, uczniowie muszą rozumieć pojedyncze konkretne wypadki. Im obszerniejszą i silniejszą jest podstawa, na której abstrahowanie się odbywa, tym pewniejszy wynik nauki wywodzącej. Syntetyczną drogą tylko wtedy nauka może skutecznie posunąć się od definicji do zastosowania, jeżeli definicja przyszła poprzednio do skutku na mocy analitycznego […]

Nauka wywodząca cz. 1

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauka objaśniająca pracuje w obrębie tego, co uczeń wie z doświadczenia, obcowania i nauki przedstawiającej. Jej granice są więc ściśle określone indywidualnym zasobem wiedzy ucznia, poza który ona wyjść nie może. Nauka przedstawiająca polega na zakresie wiedzy nauczyciela i rozkładu naukowego. Ale jest jeszcze możliwy trzeci sposób uczenia, który z wiedzy ucznia już w umyśle […]

Koncentracja cz. 17

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z drugiej strony trzeba się wystrzegać przesady, w którą w zbytnim zapale niektórzy nauczyciele popadają przez to, że z koncentrującego przedmiotu robią przedmiot główny. Nauka języka obcego jest nauką języka obcego. Nie wypada więc tłumaczenia z tego języka na język ojczysty podnosić do takiego znaczenia, aby na tym tracił interes dla języka obcego, tym więcej, […]

Koncentracja cz. 16

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Do ożywienia lektury przyczynia się także paraleli nazywanie wyrażeń tj. objaśnianie wyrażeń obcej lektury cytatami znanymi z rodzimej lektury, które są albo świadomymi naśladownictwami albo przypadkowymi podobieństwami np. znane wyrażenie horacjuszowskie o ludziach stworzonych do spożywania owoców ziemi (fruges consumere nati) można ilustrować młodzieży,wskazując jej na wzór grecki u Homera, a tym więcej na wyrażenie […]

Koncentracja cz. 15

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nauczyciel winien sobie także jasno z tego zdawać sprawę, kiedy jakiś materiał jest dojrzałym do przerobienia. Rzecz, która nie nadaje się jako przedmiot nauki w drugim miesiącu, można bardzo dobrze przerobić w ósmym, kiedy uczniowie nabyli tymczasem wiadomości potrzebnych do zrozumienia wiedzy, o którą się rozchodzi. Koncentracja dotyczy treści, a rzadko tylko zewnętrznej formy. Fałszywym […]

Koncentracja cz. 14

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z tym wszystkim do kanonu materiału naukowego powinny wejść rzeczy nie pobudzające zaciekawienie, ale najpiękniejsze, najwznioślejsze i najszlachetniejsze. Z tego względu wypadnie niejedną książkę naszej najnowszej literatury wykluczyć z obrębu nauki szkolnej. Ten los powinien spotkać nawet Sienkiewicza Bez dogmatu, ponieważ sztuka autora ujemny bądź co bądź charakter Płoszowskiego umiała zrobić sympatycznym dla czytelnika. Wiemy […]

Koncentracja cz. 13

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Powiedzieliśmy poprzednio, że wyższy stopień kształcenia wychowawczego z powodu wielkiej liczby przedmiotów i rozbieżności ich treści nie przedstawia obecnie pola podatnego dla koncentracji. Z tym wszystkim w myśl zasady św. Augustyna, że trzeba robić, co można, kiedy nie wolno postępować, jakby się chciało (ut ąuimus, ąuando, ut volumus, non licet), kształcenie powinno zastosować wszystkie możliwe […]

Stopnie formalne cz. 7

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Doświadczenie uczy, że poważną trudność sprawia początek nauki, początek lekcji. Młodzież musi opuścić sferę myśli, którymi się bezpośrednio przed lekcją zajmowała a zwrócić swój umysł ku nowemu zatrudnieniu. Do tego jest potrzebna wola. która się w nauce w dwojaki sposób objawia t. j. jako uwaga i pilność. Czy nauczyciel może z pewnością liczyć na wolę […]