Koncentracja cz. 15

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nauczyciel winien sobie także jasno z tego zdawać sprawę, kiedy jakiś materiał jest dojrzałym do przerobienia. Rzecz, która nie nadaje się jako przedmiot nauki w drugim miesiącu, można bardzo dobrze przerobić w ósmym, kiedy uczniowie nabyli tymczasem wiadomości potrzebnych do zrozumienia wiedzy, o którą się rozchodzi. Koncentracja dotyczy treści, a rzadko tylko zewnętrznej formy. Fałszywym […]

Koncentracja cz. 14

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z tym wszystkim do kanonu materiału naukowego powinny wejść rzeczy nie pobudzające zaciekawienie, ale najpiękniejsze, najwznioślejsze i najszlachetniejsze. Z tego względu wypadnie niejedną książkę naszej najnowszej literatury wykluczyć z obrębu nauki szkolnej. Ten los powinien spotkać nawet Sienkiewicza Bez dogmatu, ponieważ sztuka autora ujemny bądź co bądź charakter Płoszowskiego umiała zrobić sympatycznym dla czytelnika. Wiemy […]

Koncentracja cz. 13

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Powiedzieliśmy poprzednio, że wyższy stopień kształcenia wychowawczego z powodu wielkiej liczby przedmiotów i rozbieżności ich treści nie przedstawia obecnie pola podatnego dla koncentracji. Z tym wszystkim w myśl zasady św. Augustyna, że trzeba robić, co można, kiedy nie wolno postępować, jakby się chciało (ut ąuimus, ąuando, ut volumus, non licet), kształcenie powinno zastosować wszystkie możliwe […]

Koncentracja cz. 12

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Z tego wydedukowano w szkole nowo-herbartczyków jednostronną koncentrację i wymyślono naukę usposobienia. W lipskiej wzorowej szkole istniało ośm przedmiotów na poszczególne lata nauki, koncentrujących w sobie naukę, a ponieważ spodziewano się po nich oddziaływania na usposobienie, nazwano je przedmiotami usposobienia (Gesinnungsstoffe). Przeciwko takiej ścisłej koncentracji powstała jednak opozycja w obrębie samej szkoły herbartowskiej. Wybór bowiem […]

Koncentracja cz. 11

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Pod względem koncentracji w korzystniejszym położeniu są szkoły pospolite, w których działanie dydaktyczne koncentruje się w jednolitej osobistości nauczyciela. Mniejsza ilość przedmiotów ułatwia także przeprowadzenie na tym stopniu ściślejszej koncentracji, tym więcej, że istnieje tu przedmiot, koncentrujący z natury rzeczy całe wykształcenie t. j. czy tanka. Dlatego w nowszych czasach wszelkie sztuczne i nienaturalne zakusy […]

Koncentracja cz. 10

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Obecnie niema prawie przeważającego przedmiotu koncentrującego, każdy przedmiot, sam dla siebie ważny, łączy się z drugim tylko o tyle, o ile poszczególni nauczyciele go chcą łączyć. W miejsce dawniejszego wybitnego centrum całego wykształcenia jest obecnie tyle centrów, ile przedmiotów. Ze względu na wychowawczy wpływ nauki najwięcej odpowiadają ideałowi dawne hieratyczne systemy wykształcenia, korzystnym jest także […]

Koncentracja cz. 9

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
W nowszych czasach w systemie kształcenia zapanowała zupełna decentralizacja, zwłaszcza odkąd do wyższego wykształcenia wtargnęła t. zw. nowsza kultura z realnymi umiejętnościami, którym niepodobna się zlać w harmonijną jedność ze starszą kulturą, reprezentowaną przez starożytne języki. Utrakwizm, który w naszych wyższych szkołach zapanował, przeszkadza przeprowadzeniu ściślejszej koncentracji. Każdy przedmiot naukowy istnieje dla siebie i nauka […]

Koncentracja cz. 8

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Podobny stosunek zachodził w Egipcie, gdzie także wykształcenie obracało się około celu hieratycznego t. j. około studium ksiąg egipskiego Hermesa, Tota. Koncentrujące było także kształcenie w najdawniejszej kulturze chrześcijańskiej, w której cel kościelny jednoczył całą naukę. Św. Augustyn, który zrazu po nawróceniu odrzucił świecką wiedzę jako niebezpieczną i zdrożną, w późniejszym życiu naginał ją do […]

Koncentracja cz. 7

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Przebłyski koncentracji odnajdujemy już w pedagogicznej literaturze starożytnej n. p. Plutarch wcale mądrze przeprowadził koncentrację przy lekturze w bardzo ciekawej rozprawie p. t. Jak młodzież powinna czytać poetów umieszczonej na drugiem miejscu jego moralnych pism. Chociaż więc koncentracja nie jest dydaktyczną nowością, to jednak do teorii dydaktycznej wprowadził ją urzędownie dopiero Herbart i nadał jej […]

Koncentracja cz. 6

Autor: | Kategoria: Edukacja 1 Comment
Winę tego przypisuje wychowaniu, które u młodzieży nie pobudza wyobraźni i zdolności kombinowania. Mówi dalej: chłopiec, któż tego wszystkie siły umysłowe wyrabia i rozwija się, ile możności, w jednych i tych samych stosunkach, chłopiec, którego się przyzwyczaja wszystko to, czego się nauczył przez dzień, porównać pokrótce z tym, co już dnia poprzedniego wiedział i na […]