Stopnie formalne cz. 13

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przed kilku laty mieliśmy sposobność obserwowania dziecka stróża domu w Krakowie. Kilkomiesięczny Jędruś chował się na podworcu domu w rozczulającej przyjaźni z psem łańcuchowym Nerusiem, którego w dziecięcym swym żargonie nazywał Zetesiem. Czym był dla niego ów Zeteś? Jak się zdaje, pojęciem zanadto obszernym, bo obejmującym każde większe żyjące stworzenie, prócz może człowieka i ptaka. […]

Stopnie formalne cz. 12

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauczyciel przypomina architekta. Podanie celu odpowiada pierwszemu projektowi budującego się budynku. Potem następuje badanie gruntu, na którym ma stanąć budynek wiedzy. Każda wiedza musi być zbudowana na wyobrażeniach, które już istnieją w umyśle. Od tej podstawy zależy dalsza budowa wiedzy. Czy nauczanie zastaje w umyśle taki potrzebny materiał, o który nową wiedzę można zaczepić? Twierdzimy […]

Stopnie formalne cz. 11

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Niepewność, do czego dążą słowa nauczyciela, niepokoi ich, ale pobudza zarazem do uwagi. Skoro wreszcie zrozumieją intencję mówiącego, powstaje w umysłach ich uczucie ulgi, ale, co najważniejsze, dobre usposobienie dla podawanej wiedzy już jest wywołane. Przed kilku latami byliśmy świadkami, jak liczne młodociane audytorium, znużone dwugodzinnymi produkcjami na wieczorku mickiewiczowskim, z wielkim zajęciem słuchało przemówienia, […]

Stopnie formalne cz. 10

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przy uczeniu obszerniejszego materiału, rozłożonego na kilka jednostek metodycznych w kilku lekcjach, cel można oznaczyć w związku z tymi jednostkami, przez co utrzymuje się związek przerobionego materiału i można zaostrzyć oczekiwanie końca. W takim razie podanie celu zaczyna się od wymienienia treści poprzednich jednostek, z którymi łączy się jednostkę, mającą być przedmiotem lekcji. Jeżeli zastosujemy […]

Stopnie formalne cz. 9

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauczyciel pobudzi interes dla nieznanego przedmiotu, jeżeli na początku lekcji określi w kilku słowach cel nauki. Choćby określenie celu uczniowi nie wiele mówiło, wskazuje na szereg wyobrażeń, który ma przygotować w umyśle, albo podnieca go swoją nowością. Jeżeli nauka w jednej lekcji ma kilka celów, wypada za każdym razem odnośny cel zaznaczyć. Cel może wypowiedzieć […]

Stopnie formalne cz. 8

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przeto naturalne zagajenie lekcji stanowią słowa nauczyciela:a teraz proszę zamknąć i pochować książki, siedzieć prosto i patrzeć na mnie. Patrzenie na nauczyciela jest w nauce zbiorowej nieodzownym prawie warunkiem uwagi, bo u dziecka za oczami postępuje także umysł. Dopiero skoro zewnętrzny habitus młodzieży jest przygotowany, może się rozpocząć lekcja. Szkoda każdego słowa nauczyciela wypowiedzianego do […]

Nauka języków obcych

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Należy wymagać powtórzenia pytania w nauce obcych języków, zwłaszcza jeżeli naukę się prowadzi sposobem naturalnym. Nauka obcego języka zawiera bardzo wiele szczegółów, których się uczeń uczy tylko przez wprawę, przez używanie języka np. do prawowitego szyku wyrazów w językach francuskim i niemieckim dochodzi się wyłącznie przez mówienie. Dobrze więc dać uczniowi sposobność do jak największej […]

Jak odpowiadać?

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Stara zasada dydaktyczna mówi, że odpowiedź ucznia powinna zawierać pytanie nauczyciela, po części w dosłownym powtórzeniu. Celem tego przepisu jest, aby przez powtórzenie pytania nauczycielskiego przyzwyczaić uczniów do poprawnego wyrażania się. Tego rodzaju ćwiczenie jest potrzebne na najniższym stopniu nauki, gdyż małe dzieci trzeba z wolna wprowadzić w naukowy sposób wyrażania się. Na wyższym stopniu […]

Odpowiedź dydaktyczna

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
A teraz jeszcze kilka uwag o odpowiedzi dydaktycznej. O treści odpowiedzi właściwie już była mowa przy pytaniu, o ile pytanie dydaktyczne zamierza zawsze wywołać pewną i nauczycielowi znaną odpowiedź. Nauczyciel tak długo pyta, póki nie otrzyma odpowiedzi, jakiej pragnie i potrzebuje. Odpowiedź wymagana raz łatwiej, raz trudniej przychodzi do skutku. Uczeń bystry i wyposażony w […]

Pytania egzaminacyjne

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania egzaminacyjne, ponieważ nie przyczyniają się niczym do wychowania i wykształcenia, nie należą właściwie do dydaktyki. Mają one z nią o tyle tylko związek, że władza państwowa, ująwszy w swe ręce wychowanie publiczne, nałożyła na nauczycieli, jako na urzędników, obowiązek egzaminowania. Pytania egzaminacyjne przestają być pytaniami dydaktycznymi, bo w egzaminie nie daje się wiedzy, ale […]