Nauka i wykształcenie cz. 7

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka lutowania, nauka ładnego pisania, nauka 3 latka, nauka 4 języków, nauka 5 języków, nauka zapamiętywania

Nie obeszło się także bez jednostronnego zastosowania indywidualizmu w pedagogice. Skoro zapanowało przekonanie, że pierwsze prawo do życia ma jednostka, to musiało się wyrobić mniemanie, że jednostce wolno drugą jednostkę wychowywać nie podług zwyczaju i obyczaju, ale podług indywidualnego upodobania. Najskrajniejszym indywidualistą w pedagogice jest Jan Jakub Rousseau. Zapatrywanie swoje na wychowanie złożył w powieści wychowawczej p. t. Emil. Jego wychowanek jest zdany wyłącznie na indywidualną łaskę swego wychowawcy. Aby wola Emila w niczym nie była krępowana względami na ogół, na obyczaj panujący, Rousseau robi go sierotą bez krewnych i znajomych. Wychowanka i tak już odosobnionego zabiera z sobą na wieś, t. j. odosabnia go jeszcze więcej, gdzie stoi pod wyłącznym wpływem swego mistrza, a ten wpływ swój dzieli co najwyżej z naturą. Emil nie uczy się więc tego, co nakazuje zwyczaj, ale czego chce jego nauczyciel. Poprzednio indywidualne stanowisko pedagogiczne, chociaż nie tak skrajnie i jednostronnie jak Rousseau, zajął Anglik Locke.