Nauka i wykształcenie cz. 6

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka 5 lat, nauka 5 latka, nauka 6 latka, nauka 6 latków, nauka 7 latka, nauka z twilight

Nieco późniejszy od niego Komeński obszar wiedzy ludzkiej nazywa pansofią, a dydaktyką sztukę uczenia. Ci dwaj pedagodzy stawiają się na stanowisko więczy jako zdobyczy wieków i, uważając ją jako coś danego, od niej posuwają się do jednostki. Jak z jednej strony pojmowanie to było bardzo płodne w skutkach, bo musiało doprowadzić do ogólnego wykształcenia, a w końcu do tok zwanej szkoły ludowej, tak z drugiej strony odwróciło uwagę od wychowania. Przy tym pojmowaniu pedagogika jest niejako przyczepiona do ważniejszej dydaktyki: w/chowanie staje się uzupełnieniem wykształcenia.

Zmieniło się to samodzielne stanowisko dydaktyki w czasie, który – słusznie, czy niesłusznie – nazywa się wiekiem oświecenia, a przypada na czas panowania Fryderyka Wielkiego i Maryi Teresy. Po realizmie wieku siedemnastego nastąpiło w końcu wieku osiemnastego skupienie interesu w indywiduum czyli jednostce. Indywiduum, które gubiło się dotąd w większych organizmach składających ludzkość, odzyskało prawo bytu, prawo do szczęśliwości, powodzenia, a więc najlepszego wychowania i t. d. Ten skrajny indywidualizm wywołał przewroty, które w skutkach swych stawały się nieraz fatalne, boć rewolucja francuska jest niczym innym, jak wynikiem spotężnienia indywiduum.