Nauka i wykształcenie cz. 4

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka makijażu, nauka malowania, nauka medytacji, nauka mówienia, nauka na gitarze, nauka z fiszkami

Zastanawianie się nad istotą wychowania powołuje do życia teorię wychowawczą, po większej części zrazu jako odczucie wytwarzających się przekonań wychowawczych.

W historii teorii wychowawczej rozróżniać można dobitnie dwa kierunki: jednostkowy czyli indywidualny i ogólno-socjalny. Pierwszy szuka celu wychowania w uszczęśliwieniu i umoralnieniu jednostki, nie troszcząc się wcale, albo troszcząc się tylko w ograniczonej mierze o ogół ludzkości i jej kulturalne nabytki. Drugi widzi cel wychowania w upodobnieniu młodego pokolenia do dorosłego. Punktem spornym przy tych dwóch kierunkach jest wiedza i nauka. Przy jednostkowym pojmowaniu wiedza traci na ważności, przy ogólnym zaś staje się w znacznej części celem wychowania. Jeżeli ktoś postawi się na jednostkowe stanowisko wychowawcze, to chodzi mu przede wszystkim o urobienie z jednostki tego, co sam chce, przy czym daje jej taką wiedzę i w takiej mierze, jak uważa za konieczne ze względu na siebie i wychowanka. Przy ogólnym zaś pojmowaniu normują naukę zwyczaj i obyczaj, potrzeby społeczne i inne ogólne względy.