Nauka i wykształcenie cz. 3

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka na zegarze, nauka o chorobach, nauka o grzybach, nauka o herbach, nauka o języku, nauka windsurfingu

Ten stan pierwotnego wychowania i kształcenia uwydatnia się w wyrazach, służących do oznaczenia wychowawczej czynności. W greckim języku wychowywać znaczy zajmować się dziećmi, w łacińskim i niemieckim znaczy wyprowadzać ze stanu niedołęstwa do stanu doskonalszego. W naszym języku wychowywać znaczyło pierwotnie starać się o co, chodzić około czego, popierać rozwój, utrzymywać, opatrywać, żywić. Wyrazu tego używano nie tylko o dzieciach, lecz także o dorosłych, nie tylko o ludziach, lecz także o zwierzętach, nie tylko o żyjących stworzeniach, lecz także o rzeczach. To materialne znaczenie z trudem odłączało się od wyrazu wychowywać i tkwi w nim po części jeszcze dzisiaj. Jeżeli wypadało podnieść duchową stronę tego wyrazu, uciekano się do pomocy obcego wyrazu edukacja. Nasza najwyższa magistratura wychowawcza nazwała się dlatego Komisją edukacji narodowej.

Pierwotne wychowanie, polegające na utrzymywaniu i żywieniu dzieci, nazywamy wychowaniem naturalnym. Ma ono swoje dobre strony, jak wszystko, co jest w zgodzie z naturą, ale utrudnia i opóźnia kulturalny postęp. Właściwy postęp we wychowaniu rozpoczyna się dopiero z chwilą, kiedy się wyrabia w ludziach świadomość ważności wychowania i zastosowania środków sztucznych, a więc nauki.