Nauka i wykształcenie cz. 2

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka o klimacie, nauka o pięknie, nauka o procesach sterowania, nauka o psach, nauka o ptakach, nauka walki mieczem

Jeżeli jednak ta sama szkoła, dając wykształcenie, wychowuje zarazem t. j. wpływa na urobienie charakteru, choćby to czyniła nieświadomie, to jest to dowód, że wychowania i wykształcenia zupełnie od siebie odłączyć nie można, że kształcenie jest pewnego rodzaju wychowaniem. Stąd dydaktyka nie może być zupełnie samodzielną nauką, ale musi się podporządkować pod pedagogikę, czyli dydaktyka jest częścią pedagogiki.

Jakżeż stosunek pedagogiki do dydaktyki przedstawia się w przeszłości? W początkach kulturalnego rozwoju jakiegoś narodu nie może być mowy o wychowaniu, a jeszcze mniej o kształceniu. Wychowanie polega w tym okresie na wspólnym pożyciu dziecka w rodzinie i na dostrajaniu go do panującego obyczaju. Dziecko nie jest pod działaniem świadomego wpływu wychowawczego, czyli nie jest wychowywanym w naszym rozumieniu, lecz się samo wychowuje. Wiedzy zaś kulturalnej jest tak mało i tak mało jej potrzeba do życia, że zbyteczne są sztuczne zarządzenia celem pozyskania jej. Dziecko może ją zyskać przez własną pracę umysłową, przez słuchanie i patrzenie, robienie doświadczeń i uogólnianie.