Nauka i wykształcenie cz. 11

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka gry w szachy, nauka hebrajskiego, nauka hipnozy, nauka hiszpańskiego dla dzieci, nauka i kultura arabów, nauka żonglowania

Podług niego pedagogika zmierza do asymilacji dorastającego pokolenia do dorosłego, a praca ta w praktyce rozstrzela się na pojedyncze prace wychowawcze, dydaktyka zaś zajmuje się zyskiwaniem przez jednostkę istniejącej wiedzy społecznej.

Tak więc widzimy, że w systemie wychowawczym wiedza, nauka i dydaktyka mają podwójne stanowisko. Wiedza jest zdobyczą wieków i pokoleń i jako taka wspólną własnością kulturalną, którą utrzymywać, t. j. przelewać na dorastające pokolenia jest obowiązkiem tak całego społeczeństwa, jak każdej jednostki. Z tego względu kształcenie staje się samodzielną czynnością, tak, że można mówić o wychowaniu i wykształceniu jako o równorzędnych czynnościach, można mówić o pedagogice i dydaktyce jako równorzędnych sztukach. Ale zyskiwanie wiedzy wychowuje zarazem. Wiedza nic na tym nie traci, że się ją wyzyskuje w wychowawczych celach. Jeżeli się młodym umysłom wiedzę tak dobiera i naukę tak prowadzi, że się umoralnia wolę młodzieży i podnosi jej wewnętrzną potencję, to nauka staje się częścią wychowania, a dydaktyka częścią pedagogiki.