Nauka i wykształcenie cz. 10

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka i praca, nauka i praca w australii, nauka i praca za granicą, nauka i sztuka, nauka i technika, nauka zwierząt

Herbart nie przygotowuje do zawodu, ani stanu, ale robi z jednostki moralnego człowieka, a używa do tego po części nauki. Różnica między stanowiskiem Herbarta, a dawniejszym n. p. Komeńskiego jest zewnętrznie ta, że Komeński przeciąga naukę do dwudziestu czterech lat życia, a więc chodzi mu o wiedzę społeczną, o którą Herbart w wychowaniu nie dba. Samo się przez się rozumie, że Herbart wiedzy społecznej nie odrzucił, ale wyznaczył jej miejsce w etyce, a zwłaszcza w tej części, która się zajmuje ideami społecznymi.

To stanowisko herbertowskie rozszerzył Otto Willmann w swoim wielkim dziele p. t. Dydaktyka jako sztuka kształcenia. Już z samego tytułu wynika, że Willmann uznaje kształcenie jako samodzielną czynność, podobnie jak w siedemnastym wieku Komeński. Willmann nie wyklucza wychowawczego stanowiska Herbarta, boć przecież każda praca wychowawcza, a więc i kształcenie, staje się jednostkowym oddziaływaniem, lecz w swych badaniach dydaktycznych nie wychodzi od jednostki, ale od kolektywnej pracy wychowawczej.