Nauka i wykształcenie cz. 1

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka o roślinach, nauka o świetle, nauka o źródłach, nauka pływania dla dzieci, nauka raczkowania, nauka twerku

Wyraz dydaktyka pochodzi od greckiego wyrazu didasko i oznacza sztukę nauczania albo kształcenia, którego wynikiem jest wykształcenie, pojęcie, jak to niebawem wykażemy, o dość niepochwytnych granicach.

Choć ze stanowiska etymologii pojęcie dydaktyki jest dość jasne, trudniej określić, czym nauka, nauczanie, albo kształcenie jest w wychowaniu, z którym zwykle idzie w parze. Jeżeli świadomy i systematyczny wpływ, który człowiek dorosły wywiera na drugiego człowieka niedorosłego czyli dziecko, aby go doprowadzić do umoralnienia, nazwiemy wychowaniem, to jaką rolę w tym dziele wychowawczym odgrywa wykształcenie, jaką rolę odgrywa dydaktyka?

Jeżeli odpowiedzi na to pytanie szukamy w zwykłym sposobie mówienia: wychowanie i wykształcenie, możemy przypuścić, że obok siebie istnieją dwie odrębne czynności, z których jedna jest wychowaniem, druga wykształceniem. Takie pojmowanie jest bardzo rozpowszechnione, prawie ogólne i, co prawda, przy dzisiejszym sposobie prowadzenia wychowania po części usprawiedliwione. Jeżeli dom oddaje swe dzieci instytucji publicznej, zwanej szkołą, to czyni to w celu kształcenia ich, a sobie pozostawia wychowanie.