Koncentracja cz. 8

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Podobny stosunek zachodził w Egipcie, gdzie także wykształcenie obracało się około celu hieratycznego t. j. około studium ksiąg egipskiego Hermesa, Tota. Koncentrujące było także kształcenie w najdawniejszej kulturze chrześcijańskiej, w której cel kościelny jednoczył całą naukę.

Św. Augustyn, który zrazu po nawróceniu odrzucił świecką wiedzę jako niebezpieczną i zdrożną, w późniejszym życiu naginał ją do celów nowej wiary. Podobny stosunek zachodził za czasów reformacji. Zanim nastąpiła decentralizacja w nauczaniu w nowszych szkołach, szkoły dawniejsze o tyle były koncentrujące, że cały naukowy interes skupiał się w nich około jednego przedmiotu. Takim przedmiotem koncentrującym był język łaciński, a w czasach humanizmu filologia, która absorbowała i przenikała całą naukę. Poprzednio już filologia odgrywała tę samą rolę u Rzymian, którzy, stworzywszy filologię, uważali ją za główny koncentrujący przedmiot.

Takie samo stanowisko zajmowała filologia w czasie nowego humanizmu w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku.