Koncentracja cz. 6

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Winę tego przypisuje wychowaniu, które u młodzieży nie pobudza wyobraźni i zdolności kombinowania. Mówi dalej: chłopiec, któż tego wszystkie siły umysłowe wyrabia i rozwija się, ile możności, w jednych i tych samych stosunkach, chłopiec, którego się przyzwyczaja wszystko to, czego się nauczył przez dzień, porównać pokrótce z tym, co już dnia poprzedniego wiedział i na to zważać, aby przez takie zestawienie sam domyślił się niejednego, czego mu jeszcze nie powiedziano, chłopiec, którego się powoduje z jednej nauki przeglądać do drugiej, chłopiec, którego się powoduje wznosić się od szczegółów do ogólnych zagadnień, chłopiec taki musi być geniuszem, albo nic na świecie nie jest możliwe. W tych słowach podniósł Lessing między innymi sposobami pobudzenia ruchliwości umysłowej także koncentrujący sposób kształcenia i wypowiedział jego ważność, bo przypisał mu wyrabianie siły twórczej umysłu. Miał także wyobrażenie, choć nie jasne, o koncentracji Francuz Jan Jacotot, który przy całej swej awanturniczości pedagogicznej niejedną zdrową zasadę pedagogiczną wypowiedział. Jego przewodnią myślą jest, że wszystko jest we wszystkim, że więc trzeba się nauczyć jednego przedmiotu i wszystkie inne nauki do niego odnieść.