Koncentracja cz. 4

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Koncentracja jest nie tylko rzeczą rozkładu naukowego, ale także sposobu uczenia. Rozkład naukowy o tyle może działać w kierunku koncentracji, że wyklucza przedmioty, po których się nie spodziewa podniesienia świadomości, a podnosi działalność przedmiotów, które mają nadawać kierunek myśleniu i usposobieniu wychowanków. To może się stać w bardzo prosty sposób t. j. przez wyznaczenie tym przedmiotom większej ilości godzin. Stąd też wszelkie usiłowania unarodowienia wykształcenia, o którym się obecnie tak wiele mówi, zaczynają się zwykle od tego, że się podnosi liczbę lekcji, przeznaczonych na naukę języka ojczystego, chociaż to samo jeszcze wykształcenia nie unaradawia. Sposób uczenia zaś działający w myśl koncentracji szuka w nauce punktów koncentrujących się z duchowym ja wychowanka, które znajdują w jego umyśle łatwy oddźwięk, i do nich kieruje wyobrażenia naukowe.

Koncentracyj w nauczaniu uchodzi zwykle za wynalazek Herbarta i jego szkoły pedagogicznej. Jednakże jest ona chyba tak dawną, jak w ogólności każda dobra nauka.