Koncentracja cz. 2

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Wiadomości zyskane przez naukę mogą się grupować w podwójny sposób. Albo wyobrażenia naukowe układają się około jednego jądra, tak że utrzymują z nim związek, albo każdy przedmiot tworzy sobie koło wyobrażeń osobne, równoległe do drugiego, koła te układają się obok siebie, wytwarzając system kół, nie mających związku ze sobą. Pierwszy sposób uczenia jest koncentrujący, drugi decentralizujący. Między te dwa rodzaje grupowania wiedzy wsuwa się jeszcze trzeci, polegający na większym lub mniejszym uwzględnianiu koncentracji.

W rzeczywistości każda nauka jest poniekąd koncentrującą, bo umysł sam, choćby wyobrażenia naukowe luźno się w nim grupowały, choćby nauka postępowała wyłącznie swoim torem i świadomie o koncentrację nie dbała, przy jednolitości swej stara się dla własnego uspokojenia ze sobą je powiązać. Bez osobnych zarządzeń wiadomości pozyskane n. p. przy nauce historii mimo woli łączy umysł z wiadomościami zyskanymi w nauce geografii, wiadomości geograficzne z pokrewnymi matematycznymi albo przyrodniczymi i t. d. Przy nauce wychowawczej nie można jednakże tej czynności pozostawić własnej trosce i pracy wychowującej się jednostki, lecz trzeba ją ułatwiać przez odpowiednie zarządzenia, bo uczący nie ma rękojmi, że niewprawny umysł dziecka, pozostawiony bez pomocy, sam zdobędzie się na stosowną koncentrację.