Koncentracja cz. 11

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: szkoła herbartowska

Pod względem koncentracji w korzystniejszym położeniu są szkoły pospolite, w których działanie dydaktyczne koncentruje się w jednolitej osobistości nauczyciela.

Mniejsza ilość przedmiotów ułatwia także przeprowadzenie na tym stopniu ściślejszej koncentracji, tym więcej, że istnieje tu przedmiot, koncentrujący z natury rzeczy całe wykształcenie t. j. czy tanka. Dlatego w nowszych czasach wszelkie sztuczne i nienaturalne zakusy koncentracji zwolenników pedagogiki herbartowskiej dotyczyły właśnie kształcenia pospolitego. Rein w swej szkole doświadczalnej w Jenie przedstawiał nawet koncentrację w graficznych tablicach na pojedyncze tygodnie.

Szkoła herbartowska, która się bardzo energicznie koncentracją zajęła, głosi, że nauka nie powinna być decentralizującą, że nie powinna dawać kompilatorskich, encyklopedycznych i tylko agregowanych wiadomości, które prowadzą do polihistoricznego i polimatycznego wykształcenia, lecz powinna synkretycznie t. j. wspólnymi siłami wszystkich przedmiotów naukowych pracować nad wykształceniem umysłu dziecka, nad jego wychowaniem.