Koncentracja cz. 10

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Obecnie niema prawie przeważającego przedmiotu koncentrującego, każdy przedmiot, sam dla siebie ważny, łączy się z drugim tylko o tyle, o ile poszczególni nauczyciele go chcą łączyć. W miejsce dawniejszego wybitnego centrum całego wykształcenia jest obecnie tyle centrów, ile przedmiotów.

Ze względu na wychowawczy wpływ nauki najwięcej odpowiadają ideałowi dawne hieratyczne systemy wykształcenia, korzystnym jest także system z przeważającym jednym przedmiotem, wprost niekorzystnym jest system decentralizujący nowszego kształcenia. Tę szkodę pokrywa dzisiejszy system w części dawaniem młodzieży większego zasobu wiedzy, i to wielostronnej, której młodzież dawniej nie posiadała. Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsza młodzież ma więcej wielostronnych wiadomości niż dawniejsza. Zaszczepiona w ten sposób dążność do encyklopedycznego wykształcenia zakreśla coraz szersze kręgi. Coraz więcej przedmiotów i to nie łączących się z sobą, ciśnie się do wychowawczego kształcenia. Przez to powstaje w umysłach coraz więcej odrębnych magazynów wiedzy, stojących pod osobnymi zarządami. Za to braknie wykształceniu zwartej jednolitości, umysłom silniejszego przekonania, a charakterom zgodności wewnętrznej.