Koncentracja cz. 1

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi:

Przedmioty naukowe potrzebują nie tylko zewnętrznego połączenia w rozkładzie, ale muszą także wewnętrznie łączyć się z sobą w swej treści. Nauka bowiem, która by się nie troszczyła o taki wewnętrzny związek, tworzyłaby obok siebie idące równoległe szeregi wyobrażeń, które by nie mogły na siebie wpływać i tym samem nie mogłyby zamieniać się na duchową siłę. Niepowiązane bowiem szeregi wyobrażeń wzbudzają niepokój, przez utrzymywanie związku między nimi szeregi się ścieśniają i zgęszczone tworzą niejako organiczną jedność.

Siła umysłowa człowieka polega na sile jego duchowego ja. Wyobrażenia, zyskiwane przez naukę w pojedynczych przedmiotach, wtedy tylko podnoszą siłę naszej świadomości, jeżeli ściśle ze sobą są połączone, boć przecież świadomość nasza niczym innym nie jest, jak ścisłym połączeniem wyobrażeń, dającym głębsze przekonanie. Wyobrażenia więc luźne dają luźną, ściśle złączone silną świadomość. Łączenie wyobrażeń zyskiwanych przez naukę nazywamy koncentracją naukową.

Koncentracja jest więc zarządzeniem, przez które wielość przedmiotów naukowych dochodzi do zgody z naszą świadomością. Przeciwstawieniem koncentracji jest decentralizacja.