Edukacja - Archiwum

Cel nauki cz. 17

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Ponad celem materialnym i formalnym góruje cel, do którego nie tylko sama nauka, ale całe wychowanie zmierza t. j. szlachetność i moralność. Herbart postawił jako najwyższy i konieczny cel wychowania silny i moralny charakter. Miarodajnym staje się ten cel zwłaszcza przy wyborze przedmiotów naukowych. Gdzie stają do wyboru materiały o różnej sile uszlachetniającej, tam ceteris […]

Cel nauki cz. 16

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Interes naukowy, wyniesiony z wychowawczej nauki, z natury rzeczy z ubytkiem sił fizycznych i umysłowych z czasem w człowieku tępieje. Interes jest połączony z pewnym wysiłkiem, którego umysł stale znieść w równej mierze nie może. Ale chodzi o to, aby trwał jak najdłużej i ożywiał późniejszą społeczną działalność wykształconego człowieka. W naszych stosunkach interes naukowy […]

Cel nauki cz. 15

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nie wchodzimy w to, czy podstawy psychologiczne, które teorię sześciu interesów Herbarta wywołały, są prawdziwe. W każdym razie interesy jego jako cel nauki są bardzo ważne i obecnie niema chyba tak materialistycznego pedagoga, który by nie uznawał budzenia interesu w kierunkach wskazanych przez Herbarta za cel nauki. Nauka, która ma budzić interes, musi być sama […]

Cel nauki cz. 14

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
W miejsce harmonijnego rozwoju władz umysłowych stawił Herbart zgodnie ze swoją psychologią jako cel nauki wywołanie wielostronnego równoległego interesu. Wiedza, którą daje nauka, nie ma jako martwa zalegać umysłu, ale ma go pobudzić do wewnętrznej czynności. Interes podług Herbarta jest umysłową ruchliwością. Przez pobudzenie interesu wiedza ma się zamienić na wolę, bo kto ma moralną […]

Cel nauki cz. 13

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Pod względem formalnym starsza pedagogika, reprezentowana przez Niemeyera, którego książkę przełożył na polski język Pijar O. Edward Czarnecki, z końca osiemnastego wieku i Schwarza z początku przeszłego wieku jako cel nauki stawiała harmonijne wykształcenie wszystkich władz umysłowych. Było to hasło, które przetrwało prawie cały wiek, a nawet jeszcze dzisiaj nieraz można się z nim spotkać. […]

Cel nauki cz. 12

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Wykazaliśmy, że możliwe jest dwojakie pojmowanie wiedzy i nauki. Kierunek pedagogiczny, reprezentowany przez Herbarta, uznaje w nauce przeważnie cel wychowawczy, a więc przez naukę chce wychowywać. Drugi stawia się na stanowisko społeczne i uważa wiedzę za społeczną spuściznę, którą wychowanie ma obowiązek utrzymać i krzewić. Wyłączne trzymanie się pierwszego celu prowadzi do formalizmu, drugiego do […]

Cel nauki cz. 11

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nie trudno jednakże zauważyć, że w ostatnich czasach w wykształceniu dziewcząt nastąpiła już pewna pocieszająca odmiana. Dydaktyczny materializm zaczyna w nauce kobiecej ustępować przed lepszym postępowaniem. Dydaktycznemu materializmowi przeciwstawić można drugi cel, t. j. dydaktyczny formalizm. Jeżeli sobie ktoś powie: nie rozchodzi mi się o to, aby uczniowie moi więcej lub mniej umieli, byleby nauka […]

Cel nauki cz. 10

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Materialne uczenie kobiet nie tylko nie daje im siły, ale zabija umysłową produktywność. Mówi się dziewczętom: „uczcie się, abyście jak najwięcej wiedziały t. j. rozumiały prowadzoną rozmowę i mogły w niej brać udział, bo błędem towarzyskim jest milczeć, kiedy inni mówią”. Mówi się dalej: „uczcie się obcych języków, abyście mogły nimi mówić i to z […]

Cel nauki cz. 9

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z dydaktycznym materializmem spotykamy się przede wszystkim w wykształceniu dziewcząt. Nie ulega wątpliwości, że dziewczęta są daleko pilniejsze niż chłopcy. Co tylko w nauce można osiągnąć pilnością i pamięcią, tego dziewczęta chętnie się podejmują i to nie sprawia im żadnych trudności. Ale braknie im giętkości w myśleniu, braknie im logiczności i samodzielności w sądzie. Te […]

Cel nauki cz. 8

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Materializm dydaktyczny nie tylko nie kształci umysłu, ale przez zbytnie nagromadzenie materiału wywołuje pewną umysłową ociężałość. Ujemny skutek takiej nauki znany jest w dydaktyce pod łacińską nazwą stupor paedagogicus t. j. zagwożdżenie umysłowe, spowodowane marną nauką. Wystawmy sobie, że w nauce szkolnej cel materialny przeważa, że wszyscy nauczyciele są materialnymi dydaktykami, że każdy z nich […]