Edukacja - Archiwum

Rozkład nauki cz. 2

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Jeżeli się więc mówi o wychowawczej nauce, to tym samem przyjmuje się oddziaływanie drugiej osoby dorosłej, odpowiednio uzdolnionej do udzielania nauki, czyli przyjmuje się pośrednictwo nauczyciela. Kształcenie przez nauczyciela jest tak dalece związane z pojęciem kształcenia, że nauka bez nauczyciela uchodzi za coś niesystematycznego i nienormalnego. A nauka taka rzeczywiście istnieje. Człowiek bardzo wielu rzeczy […]

Rozkład nauki cz. 1

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Wszystko, co się dotychczas o działaniu nauki powiedziało, nie jest tyle przywiązane do przedmiotów naukowych samych, ile do sposobu obchodzenia się z nimi. Wiedza jest tylko do pewnego stopnia pokarmem, który daje siłę duchowi ludzkiemu. Jak pokarm wtedy tylko działa prawdziwie pokrzepiająco i ożywczo, skoro jest stosownie dobrany, skoro jest podany w stosownej ilości i […]

Cel nauki cz. 25

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Inne przekonanie panowało pod tym względem w dawnych czasach. Ambicję uważano za pewną wyższość umysłową, za cnotę i siłę, a motyw ambicji uchodził w nauce nie tylko za uprawniony, ale pożądany. Wrodzona starożytnym Grekom żądza wiedzy (owo philomathes, o którym wspomina Platon), nie dopuściła ambicji do przewodzenia w wykształceniu greckim. Za to wynosił jej ważność […]

Cel nauki cz. 24

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
W Austrii t. zw. Gautschowskie katalogi uświęcały interes banauzyjny i utrudniały wywołanie głębszego zajęcia naukowego. Narobiły one wiele złego, a chociaż od kilku lat są usunięte, ujemny skutek ich dotąd jest widoczny. Celowi pośredniemu, czyli bezpośredniej korzyści w nauce, nie odmawiamy uprawnienia, ponieważ wierzymy w to, że przez rozumne wyzyskanie tego motywu można spowodować zamianę […]

Cel nauki cz. 23

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Uczniowi wolno się uczyć dla tego, aby za naukę swoją otrzymał dobry stopień, a w końcu roku promocję, ale dla nauczyciela klasyfikacja jest czymś pobocznym. Jego zadaniem jest kształcenie młodzieży bez względu na jej chwilową korzyść. Dla tego nauczyciel, który grozą kar lub złego świadectwa pompuje wiedzę do umysłów, jest bezmyślnym pracownikiem. Przyznać trzeba, że […]

Cel nauki cz. 22

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Niechże więc na razie uczy się choćby dla zyskania dobrego stopnia, bo, ponieważ człowiek mierzy w ogólności każdą swoją pracę łokciem korzyści, bez tego celu może by się wcale nie uczył. Jak przy uwadze trzeba uznać wartość uwagi nakazanej, ponieważ ona może być szczeblem do wyrobienia uwagi bezpośredniej t. j. dobrowolnej, tak też wypada uznać […]

Cel nauki cz. 21

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Lecz cel pośredni znajduje także obrońców, bo, bądź co bądź, cel, który uznaje tysiące uczniów i tysiące rodziców, musi mieć prawo istnienia. Pedagogika nazywa go nieszlachetnym, banauzyjnym. Jednakże uprawnienie jego możemy bardzo dobrze wydedukować z idei etycznych, które przez wychowanie w wychowanku mają się urzeczywistnić, a zwłaszcza z idei społecznej. Jeżeli się ktoś spodziewa, że […]

Cel nauki cz. 20

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Ten cel nazywa się pospolicie pośrednim celem. Nazwa ta jest stosowna tylko ze stanowiska nauczyciela i szkoły, bo uczeń chybaby się nigdy na to nie zgodził, aby go pośrednim nazwać. Dla ucznia cel ten ma pierwszorzędne znaczenie i jest bezpośrednim. Co z tym celem począć? Teoretycy pedagogiczni po większej części pośredniego celu nie uznają. Jeden […]

Cel nauki cz. 19

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nawet nauka tak bardzo formalna, i bez treści, jak matematyka, działa uszlachetniająco, ponieważ uczy porządku w myśleniu. Im idealniejszą jest treść nauki, tym idealniejszą jest też podstawa, na której przez naukę charakter się urabia. Uczeń, który obcuje przez szereg lat przeważnie w towarzystwie idealnych postaci czy to historii, czy wyobraźni poetyckiej, zyskuje także dla charakteru […]

Cel nauki cz. 18

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Do uszlachetnienia zaś przyczynia się nauka przez swoją treść, która się staje dla młodzieży z jednej strony pouczeniem, z drugiej strony przykładem. Treść ta jest tego rodzaju, że pobudza zamiłowanie prawdy, bo nauka zawsze zmierza do prawdy, nawet w skromnym zakresie wykształcenia wychowawczego, pobudza zamiłowanie do piękna, wpływając na umysł przez dzieła sztuki, pobudza miłość […]