Edukacja - Archiwum

Rozkład nauki cz. 22

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Takimi koncentrującymi środowiskami dla początkującego wykształcenia są według niego: bajki, baśnie, historia Robinsona Crusoe, historia biblijna patriarchów. Dla wyższego wykształcenia najniższy stopień tworzy w jego systemie lektura Odysei, następuje lektura Herodota, Anabazis, Liwiusza i t. d. Stopniom świeckim odpowiadają stopnie religijne, a więc Odysei czasy żydowskich sędziów, Herodotowi i Anabazis czasy królów z rodu Dawida, […]

Rozkład nauki cz. 21

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Rozkład nauki dzisiejszego wykształcenia wychowawczego jako całości o tyle można uważać za naturalny, że prowadzi młodzież przez poznanie teraźniejszości do poznania przeszłości. Teraźniejszość poznaje się w nauce wstępnej, którą dla ogólności nazywamy pospolitą, mniej właściwie ludową, o ile wyraz rozumiemy w znaczeniu społecznego stanu. Dla osiągnięcia wyższego stopnia wykształcenia potrzebne jest poznanie historycznego rozwoju kultury, […]

Rozkład nauki cz. 20

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Tak postępowały szkoły trywialne i kwadrywialne w średnich wiekach. Pojedyncze stopnie nauki czyli klasy miały swe nazwy od siedmiu przedmiotów, które w nich rozpoczynano, a więc: gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, geometrii, muzyki i astronomii. Postępujący był także rozkład nauk w szkole łacińskiej Komeńskiego, rozdzielony na lat sześć: z każdym rokiem rozpoczynano naukę innego przedmiotu, a […]

Rozkład nauki cz. 19

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Przez oddanie pracy redakcyjnej w ręce drugiego czynnika rozkłady stają się często rozkładami na papierze, odbiegającymi bardzo daleko od faktycznego ich wykonania. Wspólność naukowej kultury i doświadczenia dydaktycznego wytworzyła pewne stałe formy rozkładu we wszystkich krajach. Jeżeli zaś w szczegółach znachodzą się pewne różnice, to dotyczą one najczęściej zagadnień niezasadniczych albo są spowodowane odrębną tradycją. […]

Rozkład nauki cz. 18

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Na mocy statyki, propedeutyki i koncentracji dydaktycznej przychodzi do skutku rozkład nauki. Jest on podziałem całego materiału naukowego na pojedyncze przedmioty naukowe z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na naukę, wieku wychowanków, a przy nauce prywatnej także indywidualności ucznia. Zasadniczo każde kształcenie może skonstruować rozkład naukowy podług wymienionych względów. Jednakże odkąd państwo wzięło w swe ręce wykształcenie […]

Rozkład nauki cz. 17

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nie mogąc ich ściśle koncentrować, trzeba je godzić przynajmniej ze sobą, aby sobie wzajemnie nie zawadzały. Usunięcie rozdźwięku w wiedzy w zawodowym kształceniu można pozostawić trosce kształcącej się jednostki, ale wychowawcze kształcenie nie powinno, ile możności, do rozdźwięku dopuszczać, a, jeżeli go nie można usunąć, lepiej odnośne partie wiedzy z nauki wypuścić. Tym więcej potrzebna […]

Rozkład nauki cz. 16

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Trzecia czynność dydaktyczna, potrzebna przy rozkładzie nauki, jest więcej dodatnią. Stara się ona usuwać wszystko, coby mogło spowodować rozluźnienie szeregów wyobrażeń. Jej dążnością jest przez szukanie łączności między szeregami i uzupełnianie ich pracować w kierunku skonsolidowania wiedzy. Nazywamy ją koncentracją dydaktyczną. Koncentracja strzeże, aby nauka poszczególnych przedmiotów nie tworzyła odrębnych dla siebie szeregów, lecz aby […]

Rozkład nauki cz. 15

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Rozkład powinien uwzględnić potrzeby nauki, o ile dotyczą jej stopniowania. Nie można dziecka uczyć pisać, które nie umie jeszcze czytać, a przynajmniej trzeba czytać i pisać uczyć równocześnie. Kto się nigdy nie uczył rachunków, tego arytmetyki nie można zacząć uczyć od mnożenia, lecz trzeba rozpocząć od dodawania, którego szczegółową częścią jest mnożenie. Im ściślejszy jest […]

Rozkład nauki cz. 14

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Kształcenie równoczesne na kilku przedmiotach ułatwia statyka dydaktyczna, która zdaje sprawę z siły kształcącej, tkwiącej w poszczególnych przedmiotach i ich częściach. Statyka daje nam wskazówki, jak poszczególne przedmioty trzeba wyzyskać w celach wykształcenia i jakie części umiejętności mogą się stać przedmiotem nauki wychowawczej. Statyka jest jednym z czynników rozkładu naukowego. Przy rozkładzie naukowym domaga się […]

Rozkład nauki cz. 13

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Do zawodów, do których młodzież może przejść po skończeniu niższego gimnazjum, lepiej przygotowują wszelkie inne szkoły o kierunku realnym, ponieważ dają więcej pozytywnej wiedzy, przydatnej wprost do życia. Za anachronistyczny przeżytek trzeba uważać, że w Austrii wymaga się świadectwa z ukończonych czterech klas gimnazjalnych dla tzw. pod urzędników, co powoduje nieraz ludzi osiwiałych do poddania […]