Edukacja - Archiwum

Koncentracja cz. 17

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z drugiej strony trzeba się wystrzegać przesady, w którą w zbytnim zapale niektórzy nauczyciele popadają przez to, że z koncentrującego przedmiotu robią przedmiot główny. Nauka języka obcego jest nauką języka obcego. Nie wypada więc tłumaczenia z tego języka na język ojczysty podnosić do takiego znaczenia, aby na tym tracił interes dla języka obcego, tym więcej, […]

Koncentracja cz. 16

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Do ożywienia lektury przyczynia się także paraleli nazywanie wyrażeń tj. objaśnianie wyrażeń obcej lektury cytatami znanymi z rodzimej lektury, które są albo świadomymi naśladownictwami albo przypadkowymi podobieństwami np. znane wyrażenie horacjuszowskie o ludziach stworzonych do spożywania owoców ziemi (fruges consumere nati) można ilustrować młodzieży,wskazując jej na wzór grecki u Homera, a tym więcej na wyrażenie […]

Koncentracja cz. 15

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Nauczyciel winien sobie także jasno z tego zdawać sprawę, kiedy jakiś materiał jest dojrzałym do przerobienia. Rzecz, która nie nadaje się jako przedmiot nauki w drugim miesiącu, można bardzo dobrze przerobić w ósmym, kiedy uczniowie nabyli tymczasem wiadomości potrzebnych do zrozumienia wiedzy, o którą się rozchodzi. Koncentracja dotyczy treści, a rzadko tylko zewnętrznej formy. Fałszywym […]

Koncentracja cz. 14

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z tym wszystkim do kanonu materiału naukowego powinny wejść rzeczy nie pobudzające zaciekawienie, ale najpiękniejsze, najwznioślejsze i najszlachetniejsze. Z tego względu wypadnie niejedną książkę naszej najnowszej literatury wykluczyć z obrębu nauki szkolnej. Ten los powinien spotkać nawet Sienkiewicza Bez dogmatu, ponieważ sztuka autora ujemny bądź co bądź charakter Płoszowskiego umiała zrobić sympatycznym dla czytelnika. Wiemy […]

Koncentracja cz. 13

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Powiedzieliśmy poprzednio, że wyższy stopień kształcenia wychowawczego z powodu wielkiej liczby przedmiotów i rozbieżności ich treści nie przedstawia obecnie pola podatnego dla koncentracji. Z tym wszystkim w myśl zasady św. Augustyna, że trzeba robić, co można, kiedy nie wolno postępować, jakby się chciało (ut ąuimus, ąuando, ut volumus, non licet), kształcenie powinno zastosować wszystkie możliwe […]

Koncentracja cz. 12

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Z tego wydedukowano w szkole nowo-herbartczyków jednostronną koncentrację i wymyślono naukę usposobienia. W lipskiej wzorowej szkole istniało ośm przedmiotów na poszczególne lata nauki, koncentrujących w sobie naukę, a ponieważ spodziewano się po nich oddziaływania na usposobienie, nazwano je przedmiotami usposobienia (Gesinnungsstoffe). Przeciwko takiej ścisłej koncentracji powstała jednak opozycja w obrębie samej szkoły herbartowskiej. Wybór bowiem […]

Koncentracja cz. 11

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Pod względem koncentracji w korzystniejszym położeniu są szkoły pospolite, w których działanie dydaktyczne koncentruje się w jednolitej osobistości nauczyciela. Mniejsza ilość przedmiotów ułatwia także przeprowadzenie na tym stopniu ściślejszej koncentracji, tym więcej, że istnieje tu przedmiot, koncentrujący z natury rzeczy całe wykształcenie t. j. czy tanka. Dlatego w nowszych czasach wszelkie sztuczne i nienaturalne zakusy […]

Koncentracja cz. 10

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Obecnie niema prawie przeważającego przedmiotu koncentrującego, każdy przedmiot, sam dla siebie ważny, łączy się z drugim tylko o tyle, o ile poszczególni nauczyciele go chcą łączyć. W miejsce dawniejszego wybitnego centrum całego wykształcenia jest obecnie tyle centrów, ile przedmiotów. Ze względu na wychowawczy wpływ nauki najwięcej odpowiadają ideałowi dawne hieratyczne systemy wykształcenia, korzystnym jest także […]

Koncentracja cz. 9

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
W nowszych czasach w systemie kształcenia zapanowała zupełna decentralizacja, zwłaszcza odkąd do wyższego wykształcenia wtargnęła t. zw. nowsza kultura z realnymi umiejętnościami, którym niepodobna się zlać w harmonijną jedność ze starszą kulturą, reprezentowaną przez starożytne języki. Utrakwizm, który w naszych wyższych szkołach zapanował, przeszkadza przeprowadzeniu ściślejszej koncentracji. Każdy przedmiot naukowy istnieje dla siebie i nauka […]

Koncentracja cz. 8

Autor: | Kategoria: Edukacja Brak komentarzy
Podobny stosunek zachodził w Egipcie, gdzie także wykształcenie obracało się około celu hieratycznego t. j. około studium ksiąg egipskiego Hermesa, Tota. Koncentrujące było także kształcenie w najdawniejszej kulturze chrześcijańskiej, w której cel kościelny jednoczył całą naukę. Św. Augustyn, który zrazu po nawróceniu odrzucił świecką wiedzę jako niebezpieczną i zdrożną, w późniejszym życiu naginał ją do […]