Dydaktyka - Archiwum

Dydaktyka i jej podział cz. 27

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Między gimnazjum a szkołą realną pośredniczy jako wytwór mieszany realne gimnazjum, opierające się na kulturze dzisiejszej, lecz nie zaniedbujące zupełnie związku ze starożytnością. Realne gimnazjum stanowi typ szkoły średniej, który pomimo wątpliwości wypowiedzianych przeciwko niemu z bardzo wysokich i poważnych stron (cesarza Wilhelma II. i prof. uniw. Praskiego Willmanna) rozwinął się dość bujnie w Niemczech. […]

Dydaktyka i jej podział cz. 26

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Najwyższymi szkołami wychowawczymi są gimnazja, realne szkoły i realne gimnazja. Porządek, w jakim zostały wymienione, oznacza zarazem następstwo, w jakiem powstały. Ze szkołami pospolitymi mają tę wspólną cechę, że wychowują, ale wyraźniej zarysowuje się w nich zależność od stanu, któremu służą. Są bowiem szkołami, w których przygotowuje się do przyszłych studiów szczegółowych inteligencja, a więc […]

Dydaktyka i jej podział cz. 25

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Nazywają się eufemistycznie szkołami dla dzieci nerwowych. W niektórych miastach przeznacza się do takich szkół na pewien czas także dzieci zresztą normalne, które w zwykłych szkołach wskutek uporczywego lenistwa nie robią postępów. Jest to, co prawda, bardzo ostra kara, bo kwalifikująca owe leniwe jednostki jako dzieci o t. zw. mniejszej wartości dydaktycznej. Jako usprawiedliwienie tego […]

Dydaktyka i jej podział cz. 24

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Szkoły wydziałowe, które w innych krajach cieszą się ogólnym uznaniem, w Galicji dotąd nie zdołały się spopularyzować. Pochodzi to stąd, że niema dotąd silnie rozwiniętego i świadomego siebie stanu średniego. Marzeniem galicyjskich rodziców jest dotąd przepchać synów za jaką bądź cenę przez całą szkołę średnią, albo przynajmniej przez największą ilość jej klas. Jakżesz często w […]

Dydaktyka i jej podział cz. 23

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Demokratycznie usposobiona dydaktyka niechętnie łączy klasyfikację szkół z klasyfikacją stanów społecznych. Jednakże niepodobna zaprzeczyć, że podział ludności na trzy stany t. j. lud, stan średni i stan uczony albo inteligencję wpłynął na ukształcenie szkolnictwa. Jeżeli dla ludu zarezerwujemy szkołę ludową, dla inteligencji gimnazjum, realną szkołę i realne gimnazjum, dla stanu średniego istnieje wyższa szkoła pospolita, […]

Dydaktyka i jej podział cz. 22

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Ponieważ nauka musi budować na doświadczeniu, które dzieci ze sobą przynoszą, przeto, wobec różnego zakresu myśli dziatwy, szkoły pospolite okazują pewne różnice. Szkoły pospolite wielkich miast nie mogą budować na znajomości stosunków wiejskich, podczas gdy nauczyciel z zapadłej górskiej wioski nie może rozwijać dzieci na podstawie znajomości stosunków wielkomiejskich. Ogólny cel szkół pospolitych musi się […]

Dydaktyka i jej podział cz. 21

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Szkoła pospolita przyjmuje dzieci zwykle w szóstym roku życia, ale wykształcenie zaczyna się znacznie rychlej. Wykształcenie przedszkolne nazwał już Komeński szkołą macierzystą. Nie miał on jednakże na myśli rzeczywistej szkoły, jak raczej wychowanie pod opieką matki. Tymczasem trudne warunki, wśród których wiedzie swój żywot ludność biedniejsza nowoczesnego społeczeństwa, wywołały potrzebę urządzenia rzeczywistych szkół dla dzieci […]

Dydaktyka i jej podział cz. 20

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Szkoły bowiem pospolite są to zakłady naukowo-wychowawcze, przez które każdy przechodzi, aby zyskać stopień ogólnego wykształcenia, potrzebny każdej jednostce, bez względu na stanowisko społeczne, jakie zajmują jego rodzice i jakie sam w przyszłości ma zająć. Charakterystycznym znamieniem szkół pospolitych jest ogólność ich celu. Do szkół tych stosuje się zasadę demokratycznej równości, której najwsteczniejsze stanowisko arystokratyczne […]

Dydaktyka i jej podział cz. 19

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Po większej części szkoły zawodowe nie wychowują, lecz pracują z materiałem już wychowanym. Dlatego dydaktyka wyklucza je ze swego zakresu. O urządzeniu ich i sposobie uczenia w nich stanowi praktyczna potrzeba, a to normuje się podług zawodu, do którego przygotowują. Jedne z nich dają teoretyczne wykształcenie zawodowe uczniom, którzy poprzednio przeszli praktykę zawodową. Drugie uczą […]

Dydaktyka i jej podział cz. 18

Autor: | Kategoria: Dydaktyka Brak komentarzy
Wszystko, co się o dydaktyce szkolnej powiedziało, dotyczy szkoły w ogólności, bez względu na jej rodzaje. Druga połowa dziewiętnastego wieku powołała do życia ogromną masę typów szkolnych, w których niewprawne oko z trudnością się orientuje. Co do zasady podziału, który tu wypada zastosować, nie może być żadnej wątpliwości. Jeżeli wykluczymy internaty, o których była mowa […]