Dydaktyka i jej podział cz. 9

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja w anglii, edukacja w finlandii, edukacja w japonii, edukacja w niemczech, edukacja w norwegii

W rzeczywistości jednak przy skomplikowanej kulturze naszych czasów o ściśle połączonym doinowem wychowaniu mowy być nie może. Choćby rodzina spełniała swoje zadanie pod względem dietycznym i hodegetycznym, dla strony dydaktycznej potrzebuje najczęściej obcej pomocy tj. nauczyciela. Wychowanie w internatach jest najwięcej zbliżone do rodzinnego; jakoż łączy w sobie awymienione trzy strony wychowania, różni się zaś od rodzinnego tern, że między członkami internatu niema węzła pokrewieństwa, a więc wspólności interesu. Wychowanie internackie przedstawia tę niedogodność, że uczeń musi się dwa razy dostroić do nieznanych sobie stosunków tj. pierwszy raz wstępując do internatu, a drugi raz wychodząc w świat, którego nie zna. Internat jest tern lepszy, im mniej liczy wychowanków, a tym samem im więcej zbliża się do rozmiarów rodziny. Internaty większych rozmiarów wymagają systematycznie urządzonego nadzoru, co, jak doświadczenie uczy, wywołuje u młodzieży perfidię i hipokryzję. Wychowanie zakładowe jest zwykłą formą wychowania dla młodzieży z wyższych warstw społecznych w zachodniej Europie, zwłaszcza w Anglii i Francji, w środkowej i wschodniej Europie młodzież tylko wyjątkowo chowa się w internatach.